Aktuellt om Proformia

Halmstads kommun upphandlar en fjärde omgång med Chefshälsa

(19-06-28) Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun har upphandlat Proformias koncept Chefshälsa för 3,5 år framåt. Det omfattar stöd till medarbetare inom hemtjänst, särskilt boende och till hemsjukvård och förbyggande. 

Proformia och True Workout lanserar Friskvård som Strategi

(19-02-21) På ett lanseringsseminarium, som hölls den 21 februari, presenterades ett strategiskt och upplevelsebaserat träningskoncept. Genom att arbeta strategiskt med friskvård utnyttjar man bättre dess potential att göra medarbetarna mer välmående och effektiva. Lösningen ligger i att friskvården förankras i högsta ledningen, att linjecheferna ges ansvar för de direkta insatserna och att den görs tillgänglig för alla.

Medarbetare som mår bra på jobbet, och har en livsstil som gör att de klarar både sitt arbete och sin fritid, är i längden mer lönsamma. Inte bara för att de kommer att ha färre sjukdagar utan också för att de troligen kommer arbeta mer effektivt, hålla längre och fatta bättre beslut.

Utmaningen ligger i att få igång de medarbetare som behöver röra på sig. Gör vi det i god tid, "motar vi Olle i grind". Men hur ska vi veta vilka som behöver komma igång? Sjuknärvaron undersöks sällan och den är svårupptäckt. Dock utgör den en stor utgiftspost, då individerna i denna grupp är många till antalet.

I organisationer där ledningsgruppen förstår hur friskvård ökar lönsamheten, stärker varumärket och attraherar nya medarbetare, blir det en strategisk fråga. Modellen som möjliggör att friskvården drivs strategiskt startar med en nulägesenkät där sjuknärvaron identifieras. Medarbetarna får feedback för att kunna ta ett personligt ansvar för att levnadsvanorna bättre skall balansera deras arbetsrelaterade belastningar. En samlad rapport ger ett underlag för ledningsgruppen att besluta om resurser för anpassade aktiviteter för medarbetarna.

Proformias tidigare uppdrag visar att mellanchefer är mycket lämpade att ta det direkta ansvaret för friskvårdsfrågor, eftersom de träffar sina medarbetare kontinuerligt. När chefer är goda förebilder och möjliggörare ökar motivationen hos medarbetarna.

Genom att sänka trösklar till fysisk aktivitet, underlättar vi för fler att komma igång. Med utomhusträning i grupp inspireras fler att haka på. Ombyten, transporter och krav ersätts med glädje och teamkänsla. Att det är tidseffektivt gynnar alla.

För mer information kontakta oss på info@proformia.se