Boken


Lyssna digitalt på "Fler friska på jobbet" - klicka här

BESTÄLL BOKEN HÄR

 

Fler friska på jobbet - nominerad till årets HR-bok

Fler friska på jobbet är en handbok i förbättringsarbete. Den vänder sig till dig som leder, inspirerar eller coachar andra till en bra livsstil. Här får du konkreta tips på hur du inspirerar och motiverar medarbetare till en bra livsstil, för att få fler friska på jobbet - allt enligt ett bevisat tillvägagångssätt.

För att förstå hur arbetsplatsen kan bli friskare, utgår du från dig själv. Hur påverkar dina levnadsvanor dig på jobbet? Vad behövs för att du ska kunna fungera bättre? Genom att rannsaka dig själv, får du en förståelse för hur goda vanor påverkar arbetsförmågan. Insikten gör det lättare att inspirera andra att också se samma koppling.

När medarbetarna lärt sig ta ansvar för sin egen hälsa, är det dags att ta reda på vad som håller arbetsplatsen frisk. Med en gemensam satsning för att ta reda på sådana s k friskfaktorer, får du både medarbetare och verksamhet att må bra. Sannolikheten är stor att du då inte bara förbättrar hälsan, frisktalen och sjukfrånvaron - utan även lönsamheten.

Metoden har utvärderats i ett pilottest i Halmstad kommun, där den aktiva gruppen jämfördes med två kontrollgrupper. Redan efter ett år tredubblades frisktalen och när 4 år gått, hade den korta sjukfrånvaron på enheten minskat med 64% och sjuklönekostnaden med 57%. En god hälsa upplevdes av 75%, ingen upplevde dålig hälsa. 83% kunde återhämta sig under arbetstid. Hälsotalen har sedan dess fortsatt att förbättras år efter år.


BESTÄLL BOKEN HÄR

RECENSIONER