Vad läsarna tycker om Chefshälsa

Omdöme från en enhetschef

"Jag har ofta svårt med böcker som är så faktatäta. Denna bok är lätt att förstå. Mycket intressant att läsa om hur fysisk aktivitet påverkar vårt privatliv och i arbetet. Bra med reflektionsfrågor i slutet av varje kapitel. Det är bra hur ni skriver, det är enkelt och trovärdigt. Det är nog bra om boken stöttas med föreläsningar om ämnet. För att nå de chefer som inte är så intresserade."
Eva-Lotta Tylenius, enhetschef inom Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun

Omdöme från en HR-chef

"Ni har verkligen åstadkommit en handbok som jag tror skapar värde och når fram till chefers vardag. Jag tycker det är bra med korta översiktliga kapitel med tilltalande rubriker och enkelt att slå i. Det är en tydlig disposition och bra med reflektionsfrågor efter varje kapitel. Ni har med alla delar man överhuvudtaget kan fundera på inom området."
Philipp Seuffer, HR-chef i Båstads kommun 

Omdöme från VD i motionsbranschen

Till dig som jobbar med hälsofrågor på din arbetsplats kan jag bara gratulera att det nu finns en manual på hur du ska göra för att lyckas med hälsosatsningar.

Boken Chefshälsa som är skriven av Erland Colliander och Carl Johan Sundberg har verkligen lyckats knyta ihop fakta, genomförda studier och forskning i ämnet "hälsa". Lättläst, enkel att praktisera och otroligt många värdefulla tips för att verkligen lyckas med sin hälsosatsning.
Kan varmt rekommendera!
Frida Stein Öden, VD och grundare av MyMOWO

Recension från bokbranschen

Bibliotekstjänst, BTJ, har recenserat boken Chefshälsa - för fysiskt aktiva arbetsplatser och ger den helhetsbetyget Mycket bra. De skriver bland annat följande om boken:

"Boken är saklig, strukturerad och inspirerande."

Annette Sjöberg
BTJ-häftet nr 24, 2002


Läs mer om boken