Ipad -820272_1920

Digitalt hälsostöd förbättrar levnadsvanor!

Allt fler rapporter beskriver ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor
och hur vi drabbas av covid-19. Därför är det viktigare än någonsin att tydligt
lyfta fram livsstilens betydelse och inspirera medarbetarna att lägga om sina vanor.
På köpet
 får vi effektiva medarbetare och en verksamhet som går bra.

Formgivaren är ett självinstruerande hälsoprogram - för alla - på alla nivåer.
Programmet möjliggör en bred insats, för att lyfta många, fast med en liten åtgärd.
Sedan tjugo år tillbaks används det av kommuner som ett hälsostöd med
digital återkoppling till både medarbetare och grupp.

Välkommen att inspirera er personal att hålla sig frisk!

Läs mer om Formgivaren. Maila oss på info@proformia.se eller ring 070-796 83 55
för information hur ni abonnerar på programmet.

Ex. på nöjda kommuner:
Arvika, Enköping, Eskilstuna, Halmstad, Hörby, Katrineholm,
Kiruna, Sandviken, Skövde, Vetlanda

Ex. på nöjda regioner:
Sörmland, Västernorrland, Värmland, Örebro, Östergötland

Ex. på nöjda företag:
Alfa Laval, Saab Dynamic Group, Awave

Proformia Hälsa

www.formgivaren.se