Hälsoeffektivt ledarskap

heter vår grupp på Linked In. Bland de 780 medlemmarna finner du många från HR, personer i chefsbefattning och konsulter som arbetar med hälso- och ledarskapsfrågor.

Syftet med gruppen är att se hur vi, i Sverige, bättre kan arbeta för att skapa välmående och ökad prestation på våra arbetsplatser.  Vi gör det genom att följa upp erfarenheter av olika svenska såväl som amerikanska hälsosatsningar och genom att kommentera nya vetenskapliga rön inom detta område.

Här kan du läsa alla våra artiklar