Recensioner "Fler friska på jobbet"

  
8 oktober 2020
"Konkret och användbar handbok"
Fler friska på arbetsplatsen är en konkret och användbar handbok för chefer som vill påverka hälsan på arbetsplatsen. Boken tar ett helhetsgrepp på olika aspekter av hälsa och bygger på arbetsmodeller som tillämpats och utvärderats i praktiken och presenteras på ett enkelt och lättillgängligt sätt. 
Karin Weman Josefsson, Fil. Dr i psykologi, Högskolan i Halmstad

8 april 2020
"Utvecklar hälsan på arbetsplatsen"
Att bli en hälsosam chef påverkar din roll i organisationen och hur andra ser på dig. Boken är ett redskap för dig som vill använda dig av den rollen för att utveckla hälsan på arbetsplatsen. Författaren vet vad hon pratar om då hon under flera år arbetat med att utbilda chefer i metoden Chefshälsa och i motiverande samtal. Hon beskriver ingående ett antal viktiga arbetssätt för att nå bättre hälsa i din chefsvardag. Boken innehåller en rad praktiska exempel hämtade ur verkligheten.
Ida Johansson, Managing Director, Europé, LHW

4 april 2020
"Fungerar som uppslagsverk och handbok"
Fler friska på jobbet av Susanne Colliander är en bok som ger mig inspiration och energi till att fortsätta arbeta med hälsa på arbetsplatsen.
Boken fungerar både som uppslagsbok och som en handbok, en hjälp i vardagens utmaningar med att visa på att hälsa är en resurs! Konkreta tips, verktyg och metoder inspirerar och motiverar.
Det märks tydligt att Susanne är en van skribent, och att hennes kunskap och erfarenhet inom området är stort.
Susannes passion för ämnet går som en röd tråd genom hela boken och på ett konkret sätt visar hon kopplingen mellan hälsa, produktivitet och effektivitet.
Fler friska på jobbet är en bok jag så gott som dagligen bläddrar i och hämtar fakta och inspiration ifrån!
Therese Forsling Onsfalk, Health Promoter, Safety & Health, Human Resources, Scania CV AB

24 mars 2020
"Hälsofrämjande kultur gagnar arbetet"
När jag läser boken"Fler friska på jobbet"upplever jag tydligt att författaren Susanne Colliander har praktisk erfarenhet av hälsoarbete, både hur vi som personer agerar och hur arbetsplatser kan inspirera och skapa förutsättningar för sina medarbetare. Att hon dessutom är ekonom och kan koppla hälsa till produktivitet är viktigt då ekonomi styr det mesta.Som hälsostrateg integrerar hon hälsa med vetenskap samtidigt som hon leder dig vidare och erbjuder konkreta metoder. Hon ber dig fundera på din målbild, din motivation och hur du kan förbereda dig och göra din förändring. Hon lockar fram förändringsprat, hon utforskar och är intresserad av läsaren och låter läsaren avgöra vad som är bäst för hen och arbetsplatsen. Läsaren får veta naturliga med viktiga insikter som till exempel att motivationen åker berg- och dalbana eller att stoppa slentrian och göra egna medvetna val.
Hur gör egentligen de som lyckas? Vad finns det att lära? Susanne tar upp exempel från verkliga livet, om vad som kan få din arbetsplats att må bra? Hur vi får en hälsofrämjande kultur, en känsla av sammanhang - KASAM och betydelsen av social kompetens samt avslutar boken med en kort kunskaps- och inspirationsappendix.
Slutligen kan Susanne förmedla innehållet på ett pedagogiskt sätt. Fler friska på jobbet är lättläst vilket göra att man kan ta till sig bokens budskap och faktiskt komma vidare i sin hälsoresa, både personligt och på sitt företag eller myndighet där man arbetar. Vare sig du har jobbat med egen och andras hälsa och beteendeförändringar så har du metoder och nycklar för att leda dig själv och andra på en värdefull resa.
Att förändra sin hälsa och livsstil är stort och utvecklande men inte bara i detta nu utan även i livet i stort. En kompetens vi bär med oss resten av livet och som vi har så stor nytta av även i andra sammanhang. Och den här resan kan vi delvis göra ihop på arbetet, vilket skapar en attraktiv arbetsplats där vi knyter djupare band med våra kollegor som i sin tur gagnar det vi utför på arbetet."
Susanne Drugge, hälsopedagog, Lidingö kommun

20 mars 2020
BIBLIOTEKSTJÄNST - BTJ
Helhetsbetyg: BRA 
Skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande: 5 - Briljant; 4 - Mycket bra; 3 - Bra; 2 - Ordinär; 1 - Undermålig

Susanne Colliander är bl.a. civilekonom och chefredaktör för tidningen Hälsoinspiratören. Hennes bok Fler friska på jobbet är överlag en välskriven och tämligen detaljerad handbok för chefer och ledare i deras arbete med friskvård och en hälsosam livsstil som mål. Texten fyller i detta avseende sitt syfte på ett bra och instruktivt sätt. Författaren bygger framställningen på en trestegs-metod (själv vara en förebild, få andra att ta ansvar, att utveckla arbetsmiljön), dessa steg utgör också bokens tre huvudsakliga delar. Förutom många exempel på friskvårdsarbete, konkreta tips och åtgärdsförslag, upplägg för olika temadagar och frågebatterier berör Susanne Colliander också olika begrepp som hälsa, vanor, motion, kost, livsstil, motivation, frisk- och riskfaktorer, självkänsla, relationer, social kompetens, påverkan, förändringsfaktorer, gränssättning, lyssnande och motiverande samtal. Illustrationerna består av ett tjugotal bilder och ett femtontal diagram i färg. Målgruppen är chefer och ledare som aktivt vill verka för en hälsosam livsstil när det gäller främst medarbetare.

Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2020.

Lektör Björn Nilsson