Recensioner "Fler friska på jobbet"

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
4 april 2020

Fler friska på jobbet av Susanne Colliander är en bok som ger mig inspiration och energi till att fortsätta arbeta med hälsa på arbetsplatsen.
      Boken fungerar både som uppslagsbok och som en handbok, en hjälp i vardagens utmaningar med att visa på att hälsa är en resurs! Konkreta tips, verktyg och metoder inspirerar och motiverar. 
     Det märks tydligt att Susanne är en van skribent, och att hennes kunskap och erfarenhet inom området är stort.
     Susannes passion för ämnet går som en röd tråd genom hela boken och på ett konkret sätt visar hon kopplingen mellan hälsa, produktivitet och effektivitet.
     Fler friska på jobbet är en bok jag så gott som dagligen bläddrar i och hämtar fakta och inspiration ifrån!

Therese Forsling Onsfalk, Health Promoter, Safety & Health, 
Human Resources, Scania CV AB

⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️
24 mars 2020

Hälsofrämjande kultur gagnar arbetet
"När jag läser boken"Fler friska på jobbet"upplever jag tydligt att författaren Susanne Colliander har praktisk erfarenhet av hälsoarbete, både hur vi som personer agerar och hur arbetsplatser kan inspirera och skapa förutsättningar för sina medarbetare. Att hon dessutom är ekonom och kan koppla hälsa till produktivitet är viktigt då ekonomi styr det mesta.Som hälsostrateg integrerar hon hälsa med vetenskap samtidigt som hon leder dig vidare och erbjuder konkreta metoder. Hon ber dig fundera på din målbild, din motivation och hur du kan förbereda dig och göra din förändring. Hon lockar fram förändringsprat, hon utforskar och är intresserad av läsaren och låter läsaren avgöra vad som är bäst för hen och arbetsplatsen. Läsaren får veta naturliga med viktiga insikter som till exempel att motivationen åker berg- och dalbana eller att stoppa slentrian och göra egna medvetna val.
     Hur gör egentligen de som lyckas? Vad finns det att lära? Susanne tar upp exempel från verkliga livet, om vad som kan få din arbetsplats att må bra? Hur vi får en hälsofrämjande kultur, en känsla av sammanhang - KASAM och betydelsen av social kompetens samt avslutar boken med en kort kunskaps- och inspirationsappendix.
      Slutligen kan Susanne förmedla innehållet på ett pedagogiskt sätt. Fler friska på jobbet är lättläst vilket göra att man kan ta till sig bokens budskap och faktiskt komma vidare i sin hälsoresa, både personligt och på sitt företag eller myndighet där man arbetar. Vare sig du har jobbat med egen och andras hälsa och beteendeförändringar så har du metoder och nycklar för att leda dig själv och andra på en värdefull resa.
      Att förändra sin hälsa och livsstil är stort och utvecklande men inte bara i detta nu utan även i livet i stort. En kompetens vi bär med oss resten av livet och som vi har så stor nytta av även i andra sammanhang. Och den här resan kan vi delvis göra ihop på arbetet, vilket skapar en attraktiv arbetsplats där vi knyter djupare band med våra kollegor som i sin tur gagnar det vi utför på arbetet."

Susanne Drugge, hälsopedagog, Lidingö kommun