Frågor ni bör ställa innan ni satsar på hälsa!

I en artikel från det amerikanska wellnessföretaget WellSteps tar man upp 10 centrala frågor som varje organisation bör ställa sig när man planerar en hälsosatsning. Vi kommenterar några av dessa utifrån 20 års erfarenhet av den svenska hälsomarknaden.    

Varför skall vi satsa på bättre hälsa?

Många svarar slentrianmässigt att det är för att de anställda vill ha det. Man ser det som en förmån och inte som en strategisk fråga. Viktigt är att ni gör hemläxan och räknar på vad ni kan tjäna över tid. Viktigt är att denna kalkyl sträcker sig minst tre år framåt. Då först börjar frågan bli strategisk. 

Är vi beredda att ta konsekvenserna av att göra ingenting?

Kanske har ni andra satsningar på gång t.ex. inom arbetsmiljö och ledarskap. Det är naturligt att ni känner att ni inte kan göra allt på en gång MEN en ny trend är att synkronisera satsningara på arbetsmiljö OCH livsstil. Detta ger både snabbare insatt effekt och en effekt som är mer hållbar över tid. 

Vilket är vårt nuläge?

Ni behöver fastställa ert nuläge, dels för att på individuell nivå kunna anpassa aktiviteterna men också för att kunna sätta relevanta mål för satsningen.

Har vi ett ledarskap som kan stötta hälsosatsningen?

Självklart måste ni involvera mellancheferna i processen. Hälsofrågan går inte att delegera till företagshälsovård, motionsleverantörer eller HR-avdelningen. Inte för att dessa saknar kompetens men de har knappast möjlighet till dag-till-dag kontakt med medarbetarna. Kontakter vid fikabordet eller som korridorsnack skall inte underskattas.

Skall vi göra det själva eller ta in konsulter?

Att göra satsningen med egna resurser gör att ni har full kontroll över processen. Det kan bli billigare om ni gör det rätt. Potentiella nackdelar är om ni inte har tid, då blir satsningen kanske inte så framgångsrik.

Fundera också på om det finns rätt kompetens i er organisation. Det finns annars en risk för att ni får tillämpa trial-and-error teknik. En extern leverantör har förmodligen redan gjort de felen ni gör, men hos en tidigare kund.  

Har vi en budget för satsningen?

Sätt av en budget för tre år. Det är erfarenhetsmässigt först då man ser tydliga tecken på att satsningen är framgångsrik med mätetal som är intressanta ur en strategisk synvinkel.

Skall satsningen vara en förmån eller en strategisk fråga för oss?

Många satsar pengar på friskvård för att alla andra gör det. Det betyder ofta minimal uppföljning av effekterna och påtagligt ofta att man subventionerar den utvalda motionsleverantören som får betalt för medarbetare som inte dyker upp (i typfallet sker detta i februari månad).

Hur vet vi att vi är framgångsrika?

Det är vanligt att bara mäta framgång i form av minskad sjukfrånvaro. Vår rekommendation är att ni mäter både aktivitetsrelaterade faktorer som deltagande och effektfaktorer som ökat välmående, produktivitet etc. Ha inte så bråttom, det kan ta ett tag innan de goda effekterna syns. 

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING