Fysisk träning på arbetsplatsen kan minska smärta i nacke och ländrygg

Smärtproblem från nacke och ländrygg är vanliga besvär hos personal inom vården. Även om ergonomiska hjälpmedel och tekniker används för att minska belastningen har man, i Danmark där denna studie är utförd, en hög grad av sjukskrivning på grund av dessa problem. Till detta kommer att man ofta har svårt att rekrytera sjukvårdspersonal, vilket gör det allt mera viktigt att upprätthålla en god "muskuloskeletal" hälsa i denna grupp. Därför utvärderades två modeller för att öka den fysiska kapaciteten hos medarbetarna. Man fann att gruppträning på arbetsplatsen var överlägset individuell hemträning.

200 medarbetare från 18 avdelningar vid tre danska sjukhus deltog i denna 10 veckor långa undersökning. Avdelningarna lottades till träning på arbetsplatsen eller till hemträning. Instruktörsledd träning på arbetsplatsen erbjöds fem gånger per vecka. Varje pass bestod av 4 till 6 övningar för ländrygg och nacke/skuldra och pågick i cirka 10 minuter. Träningen utfördes i grupp med Thera-Band (elastiskt gummiband) och Kettlebells som utrustning. De som tränade i hemmet fick utrustning i form av Thera-Band och tre posters med instruktioner.

De som tränade på arbetet och i hemmet genomförde 2.2 pass respektive 1 pass per vecka. Man fann att gruppen som tränat på arbetet minskade sin smärta och sitt intag av smärtstillande läkemedel i större omfattning än de som tränade i hemmet. Muskelstyrka i ländryggen och parametrar som välmående, tillfredsställelse mer jobbet och upplevd energi, alla mätta med enkätfrågor, ökade mer i gruppen som tränade på arbetet efter tio veckor.

Författarna konstaterar att nästan 80 % av gruppen som tränade på arbetsplatsen minskade sin smärtskattning, vilket var nästan dubbelt så många som vid hemträning. En anledning är sannolikt det högre antalet träningspass som genomfördes i den förra gruppen. Man spekulerar i om orsaken till detta är att träningen var i grupp och att man hade en instruktör. Gruppträning kan också vara en orsak till att man upplevde ökade sociala kontakter hos de grupper som tränade på arbetsplatsen.

Kommentar
Intressant upplägg för att rå på smärta hos vårdpersonal. Studien var 10 veckor lång med tanken att försökspersonerna därefter skall fortsätta i grupp, men utan ledarstöd. Jag tror detta är ett gångbart tillvägagångssätt. Detta då medarbetarna inte måste transportera sig till ett gym efter arbetstid, ett hinder som definitivt gör att många, av de som är måttligt intresserade, avstår. En väg att använda sig av dessa rön är att kontakta en friskvårdsleverantör som ni har avtal med och se om de kan skicka en personlig tränare under 5-10 veckor för att starta upp träningen. Därefter behövs sannolikt påfyllning av inspiration någon gång per kvartal. Det behöver inte bli särskilt kostsamt. En enkel beräkning visar att ni, på detta sätt snabbt sparar in ett friskvårdsbidrag motsvarande 2 000 kronor per person. Och då har jag bara räknat på kostnaden!
Erland Colliander

Källa: Jakobsen MD och medarbetare. Effect of workplace-versus home-based physical exercise on musculoskeletal pain among healthcare workers: a cluster randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Environmental Health. 2015; 41: 153 - 163.

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING