Goda förutsättningar för hälsa i kommunal verksamhet

16 chefer från Helsingborgs stad intervjuades med syftet att finna faktorer vilka har samband med välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen. Man konstaterade att chefer som själva mår bra har en ökad förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö som främjar arbetsglädje och engagemang. Vikten av att kunna föregå med gott exempel betonas, om man inte är i balans så smittar det av sig på medarbetargruppen.

För att man som chef skall må bra krävs faktorer som god tillgång på information i arbetet, att tidsramar inte är för tighta och att det inte ställs krav på att man som chef skall vara delaktig i alla projekt. Flera av cheferna påpekar att man inom många förvaltningar har fysiskt betungande jobb och att man därmed, i likhet med Räddningstjänsten, borde få träna på arbetstid. Många försöker hjälpa till genom att möjliggöra enklare träningsmöjligheter i de egna lokalerna.

Källa: Åström E. Ledarskap och hälsa. Lunds Universitet. 2013.12.01

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING