Hur skapar man en hälsokultur?

Att skapa en hälsokultur kräver ett långsiktigt tidsperspektiv. Det ni gör utgår naturligtvis från era egna förutsättningar, men till en början, är det fyra faktorer som är gemensamma för många arbetsplatser.

Uppmuntra fysisk aktivitet

Ett av de första stegen att stödja medarbetarna till att bli fysisk aktiva. Det finns många sätt att göra börja med detta. Här är två enkla exempel

• Motivera medarbetarna att stå upp från sitt skrivbord minst en gång var 30e minut. Istället för att hålla möten i ett rum fullt av stolar, börja med promenadmöten. Ni kan också stimulera till att använda trapporna istället för hissen.

• Ett bra alternativ till att erbjuda bidrag till motionskort är att, om ni har plats, omvandla ett rum till ett minigym. I detta har ni en mängd olika, enkla träningsredskap, vikter, yogamattor, och mer.

Uppmuntra till att äta bra

Ett bra komplement till fysisk aktivitet är att se till att medarbetarna erbjuds näringsrika matalternativ. Titta på er cafeteria, i fikarummet och på era varuautomater och fundera över vad du ser: finns det där några hälsosamma alternativ? I stället för att erbjuda bara en maskin full av läsk och godis, se till att ni erbjuder hälsosammare alternativ som frukt och grönsaker och bra lunchmat.

Lunchrasterna är viktiga! Alltför många anställda rusar genom dem. Uppmuntra medarbetarna att ta tillräckligt med tid för att få en hälsosam måltid, där de sitter i lugn miljö som ger återhämtning. När ni har konferenser och upp-starts möten, se då till att maten som serveras är hälsosam.

Arbete för en bättre organisatorisk arbetsmiljö

Ett av de värsta hindren för hälsa är stress. Se till att minska stressrelaterade besvär genom att systematiskt minska eller eliminera stressfaktorer. Dessa är ofta knutna till hög arbetsbelastning, otydliga instruktioner eller en ohälsosam arbetsmiljö. Här är den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket en bra utgångspunkt för ert arbete. Här är ett annat bra tips. 

Förutom att minska på stressorerna, dvs. det som stressar, bör medarbetarna få stöd i att kunna hantera sin stress. Många arbetsgivare erbjuder idag kurser i mindfulness eller motsvarande, med god effekt. 

När ni arbetar med arbetsmiljöfrågor föbättras inte bara miljön. Som en bonus ökar sannolikheten för att medarbetarna själv tar initiativ till bättre levnadsvanor. Många känner att om arbetstgivaren satsar så får man bjuda till lite själv.

Föregå med gott exempel

Det viktigaste en person i organisationens ledning kan göra är att föregå med gott exempel. Inte bara ordna med ett gym och köpa frukt för fikarummet - se till att använd resurserna själv! När dina anställda ser dig och andra i ledningsfunktion delta i aktiviteterna kommer de lättare att bli motiverade till att delta

Hur fortsätter vi?

För att se att ni är på rätt väg behöver ni ha bra mätverktyg för både hälsa och verksamhet. Om ni ser att hälsan förbättras och verksamhetsmåtten följer med blir det så mycket enklare att motivera till fortsatta insatser.

Om sjukfrånvaro är ett problem kan ni använda ett sjuk-frisk anmälningssystem för att få bättre kontroll och lättare att komma fram med åtgärder.

En populär åtgärd är hälsokontroller. Väljer ni denna åtgärd så bör bara de medarbetare som behöver ta blodprover erbjudas detta. Ni kan t.ex. inleda med en enkät som hittar de som har sämre hälsa. På detta sätt kan ni halvera kostnaden för hälsokontrollen och ändå hitta de som behöver stöd från företagshälsovården eller vanliga sjukvården.

När ni har ovanstående på plats så har ni kommit igång bra men har fortfarande en bit kvar tills hälsa är införlivat i organisationens sätt att arbeta, tänka och handla. Det kommer att behövas stöd för både ledning och chefer i detta. Många gånger används då konsulter men tänk då på att program som erbjuds är utvärderade.

Hur andra gör

Ett bra tips om du vill veta vad andra gör är att använda sökfunktionen på tidningen Chefs websida.

En sökning på ordet hälsa ger drygt 300 träffar, många av dem är riktigt bra. Söker du på motion får du över 150 artiklar med bra tips.

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING