Individanpassad träning minskar besvär vid stillasittande arbete

I denna undersökning ville man ta reda på om individanpassad träning kan minska besvär med smärta i nacke/axlar och ländrygg. Forskarna fann att de som deltog i mer än 70 % av alla träningspass minskade sin smärta i nacken mer än i en kontrollgrupp.

Den snabba tekniska utvecklingen leder till att många fler arbetstagare i framtiden kommer att sitta still på sina arbeten. Det innebär att jobbet som sådant inte kommer ställas några direkta krav på muskelstyrka och kondition. Däremot behövs träning för att förhindra förslitningsskador. Att ha ett stillasittande arbete kan resultera i skador som exempelvis svaga muskler, dålig rörlighet, övervikt eller ökad stresskänslighet.

Det är inte alla hälsoproblem som uppenbarar sig omedelbart och flera av de besvär som kan drabba individer som har ett stillasittande arbete påverkas negativt av stress. Muskelsmärtor, exempelvis värk i rygg och nacke, kan visa sig efter bara några månader av felaktig belastning medan diabetes, hjärtkärlsjukdomar och högt blodtryck kan uppstå efter flera års stillasittande arbete.

I Europa utgör olika typer av smärta cirka 40 % av alla yrkessjukdomar och anses vara ett växande problem. 

Stor studie med kontrollgrupp

Nästan 400 personer med stillasittande arbete, från sex danska arbetsgivare, var försökspersoner i denna undersökning. Hälften av dem ingick i en träningsgrupp medan övriga var kontrollgrupp. Resultatet vid en hälsoundersökning bestämde hur träningen skulle individanpassades. Det rörde sig om träning för nacke, bålstabilitet och kondition. Träning utfördes med personlig tränare en timme per vecka, på arbetstid, under två års tid. Utöver detta rekommenderades en aktiv livsstil på fritiden med stöd av hälsoinspiratörer.

Man fann att muskelstyrka, mätt i olika muskelgrupper, ökade mer i träningsgruppen. Smärta från nacke och axlar minskade mer för de som tränade minst 70 % av alla tillfällen jämfört med kontrollgruppen. Ländryggssmärta minskade lika mycket i båda grupperna.

Hur ofta vi tränar påverkar

Författarna konstaterar att detta program tidigare har visat sig ge goda effekter på kondition, produktivitet, arbetsförmåga och korttidssjukfrånvaro. Till detta adderar vi nu kunskapen att de som deltar ofta i programmet också minskar sin smärta från nacken mer än i en kontrollgrupp. Man betonar att det ibland saknas motivation för träning i medarbetargrupper. Forskarna betonar här vikten av att ledarna i organisationen gör det möjligt att delta.
Erland Colliander

Källa: Dalager T och medarbetare. Intelligent Physical Exercise Training in a Workplace Setting Improves Muscle Strength and Musculoskeletal Pain: A Randomized Controlled Trial. BioMed Research International. 2017; Article ID 7914134. 

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING