Konditionsträning bra för hjärnan hos äldre

I en avhandling från Umeå universitet har man funnit att träning som ökar syreupptagningsförmågan förbättrar våra kognitiva funktioner (som minne och mental snabbhet) mer än träning för styrka, balans och smidighet.

En förbättring av kognitiv förmåga har en potential att minska behoven av stöd från samhället. Om detta kombineras med träning för att hålla rörelseapparaten igång, utifrån WHO:s rekommendationer, så minskar behovet av stöd ytterligare. Det gör att hemtjänst och äldreomsorg "belastas" mindre. Något som helt klart är att betrakta som en positiv utveckling då verksamheter som omhänder våra äldre idag brottas med stora problem, när det gäller medarbetarnas hälsa. Att ett minskat behov av stöd från omvärlden också ökar livskvalitéten längre upp i åldrarna är minst lika viktigt. Vi blir ju alla äldre!

Läs mer

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING