Träning minskar smärta och gör sömnen bättre

Smärta i muskler och leder är en viktig orsak till lidande och sänkt produktivitet. Dessutom försämrar smärtan sömnen. I denna undersökning studerades effekten av träning på relationen mellan smärta och sömn. Man fann att träning kan förebygga sömnbesvär hos de som har problem med smärta från nacke och ländrygg. 

Drygt 1 800 anställda, av vilka 90% var män, i svenska företag utvärderades med en enkät tre gånger med 18 månaders mellanrum. Enkäten ställde frågor om smärta från nacke och ländrygg, sömnbesvär och grad av fysisk aktivitet.

Man fann att individer med smärtproblem från nacke eller ländrygg som inte var fysiskt aktiva hade en ökad risk (mellan 1,5 och 2,5 gånger så hög) för att drabbas av sömnproblem jämfört med de som var regelbundet aktiva.

Kommentar:
Författarna konstaterar att träning, dels kan förebygga smärta från nacke och ländrygg, men också minska risken för sömnbesvär hos de som har ont. Detta är en viktig studie då sömnen är vår bästa väg för återhämtning. På många arbetsplatser har vi idag ett högt tempo. Det är ok så länge som vi kan återhämta oss. En orsak, av flera, till att många mår dåligt av hög stress kan således vara att de sover dåligt på grund av smärta från nacke och/eller ländrygg. Träning kan enligt denna studie alltså förebygga detta. Ett observandum är att effekterna av träning är färskvara, man måste träna fortlöpande för att få effekt. Något som träning visserligen delar med t.ex. läkemedelsbehandling. 

Källa: Axén I och medarbetare. Does physical activity buffer insomnia due to back and neck pain. PLOS ONE. 2017; 12.

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING