Digitalt hälsoprogram

Hälsoprogrammet Formgivaren är ett av Sveriges äldsta och mest beprövade e-hälsoverktyg. Det kan användas av chefer och ledning, som ett processverktyg i en hälsosatsning, samtidigt som enskilda medarbetare får stöd i sin hälsoförändring.

I Formgivaren hittar du en hälsoanalys - Prometern - med en unik återkoppling till individen. Den ger råd som är anpassade till hälsonivå, livsstil, motivationsgrad och arbetsbelastning såväl som arbetsgivaren redan upphandlade tjänster. 

Tidningen Hälsoinspiratören har en egen sida i Formgivaren. Denna mycket populära månadstidning sprids digitalt till många hälsoinspiratörer runt om i landet och återfinns på ännu flera fikabord.