Om digitala hälsoanalyser

Det handlar ofta om att samla in informa­tion från deltagarna, omvandla den till ett personligt index (eller motsvarande) och att ge en personligt anpassad återkoppling till deltagaren. Sannolikhe­ten för att ändra på minst en livsstilsfaktor kan vara 20% högre när ett sådant skräd­dar­sytt svar ges efter en hälsoenkät jämfört med ett standardiserat (generiskt) svar.

Nätbaserade lösningar är som mest effektiva när de kombineras med insatser i verkliga livet. De kan kombineras med e-postmeddelan­den, provtag­ning, telefonsupport, utbildning, coaching osv. Chefshälsa är ett exempel på när ett digitalt verktyg är en viktig pusselbit i en hälso­satsning. Genom att använda ett digitalt stöd kan man spara resurser och driva om­fattande hälsosatsningar, t.ex. när en organisa­tion är utspridd eller där medar­betarna har oregelbundna arbetstider.