Hälsoprogram - Formgivaren

Formgivaren är ett unikt digitalt hälsoprogram, för både datorn och mobilen, med syftet att öka medarbetares välmående genom en bättre balans mellan arbetets belastning och den egna livsstilen. Här finns en analys med feedback, personligt hälsostöd (inom mat, motion, måbra), videoträning, motivation för att komma igång m m.  

Medarbetare

Medarbetarna stimuleras till egenvård och att ta eget ansvar. Utifrån svaren på en hälsoenkät får de insikt i hur det står till med den egna hälsan. Formgivaren inspirerar därefter till förändring och föreslår stöd och åtgärder. Det finns verktyg för att lära sig gå ner i varv, viktnedgång, börja röra på sig, äta sunt mm. Olika tävlingsmoment och ett månatligt nyhetsbrev ger energi till fortsatt aktivitet.

I kundundersökningar har vi sett att upp till 60% av medarbetarna använder verktyget och så många som 40% av användarna förbättrar sin livsstil.

Hälsoinspiratörer

Hälsoinspiratörer håller sig uppdaterade genom att ladda ner allt som behövs för ett hälsoprojekt - manualer, enkäter, marknadsföringsmaterial mm. För egen inspiration får hälsoinspiratörerna artiklar och verktyg samt varje månad en tidning med olika teman inom hälsa.

Chefer

Att ge mellanchefer förutsättningar för att skapa en hållbar och effektiv arbetsplats är en central del i processen. Inte minst för det egna välmåendet, prestationen och i rollen som förebild. I Formgivaren finns därför programmet Chefshälsa för egen utveckling, som stöd till samtalen med medarbetarna såväl som för gruppens hälsoprocess. I Formgivaren kan chefer lära sig mer om varför de skall engagera sig i hälsoarbetet t.ex. genom beräkningsmodeller som visar om det kan räkna hem sitt hälsoprojekt.

Ledning och HR-ansvariga

Ledning och HR-personal kan enkelt följa utvecklingen av hälsa och produktivitet i hela organisationen.

Mer information

- Formgivaren - ett värdeskapande hälsoverktyg
- Faktablad om Formgivaren
Skriv ut infobladet "Testa formgivaren

För dig som vill veta mer

Kontakta oss för mer information!