Information att ladda ner

Hälsoanalysen Prometern

Läs mer om hur Prometern fungerar.

Produktblad om Prometern och Formgivaren

Metodiken med enkät, feedback och stöd är utprovad i en studie från
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.  Läs mer.

Hälsoprogrammet Formgivaren

Produktblad om Formgivarens funktioner

Hälsostidningen Hälsoinspiratören

Produktblad om Hälsoinspiratören