Information att ladda ner

Hälsoanalysen Prometern

Folder om Prometern och Formgivaren

Metodiken med enkät, feedback och stöd är utprovad i en studie från
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.  Läs mer.

Hälsoprogrammet Formgivaren

Mer om Formgivarens funktioner

Hälsostidningen Hälsoinspiratören

Produktblad om Hälsoinspiratören