Digitalt hälsopaket


1. Hälsoprogram - Formgivaren

 Om Formgivarens funktioner

2. Hälsoanalys med hälsostöd - Prometern

Om en individanpassad analys med personlig feedback

Hälsoanalys, feedback och hälsostöd är utprovad i en studie från
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.  Läs mer.