Hur ni skapar en hälsofrämjande kultur

Det moderna arbetslivet kännetecknas idag av högt tempo, snabb teknologisk utveckling och konkurrens. I många organisationer pågår trenden samtidigt som kostnaderna ökar och resurserna minskar. Detta är något som kan orsaka stressreaktioner hos chefer såväl som hos medarbetare.  

Flera, nyligen publicerade, rapporter vittnar om att det inte bara är medarbetare, utan även chefer, som mår dåligt på jobbet. Bland annat visar Saco att sju av tio chefer anser att arbetet är så pass psykiskt påfrestande att de har svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden. Previa har i en rapport visat att chefernas totala sjukfrånvaro, under perioden 2014 till 2018, har ökat med 50 procent.

Hållbara chefer i hållbara organisationer

Som chef kan du göra stor skillnad i din organisation när det gäller stresshantering, att stötta medarbetare och samtidigt utveckla verksamheten. Det är då viktigt att börja med dig själv så att du är i balans och kan vara en god  förebild för dina medarbetare. På så sätt jobbar du för en hållbar arbetsplats, där du som chef tidigt ser samband mellan din egen och dina medarbetares kapacitet, belastning och ohälsa.

Kan träning bidra till en hälsokultur?

En ökad kapacitet kan uppnås med hjälp av fysisk träning. Det gör att en given stressbelastning inte behöver leda till en kraftfull stressreaktion. Precis som en god arbetsmiljö och ett bra ledarskap förhindrar stress, kan träning bidra till färre stressrelaterade problem. Träning har dessutom fördelen att den skyddar mot stressbelastning på fritiden. Nya fynd visar att träning även kan förbättra arbets­för­måga, inlärningskapacitet och kognitiva förmåga.

Men träning är väl bara för dom som idrottar, tänker du kanske. Vad har det med jobbet att göra? För oss har träning med allt att göra på jobbet. Träning definieras nämligen som "en målmed­veten fysisk aktivitet, med syftet att förbättra eller, bibehålla din kapacitet alternativt fördröja en försämring av densamma". Vi menar därför att träning är en metod som förser dig med rätt kapacitet för ditt arbete, så att du kan klara dig bättre i arbetslivet. Vi vill visa dig, oavsett om du är ägare till ett företag, med­lem i en lednings­grupp eller är linjechef, att du har mycket att tjäna på att hantera frågan på rätt sätt.

Proformia kan hjälpa er till bättre hälsa

Det går att bygga in drivkrafter för hälsoutveckling i en organisation. Första linjens chefer är nyckelpersonerna i vårt koncept som kallas Chefshälsa. Där ligger således vårt fokus. I den positionen behöver man strategiskt stöd uppifrån och praktiskt stöd nerifrån. Vi erbjuder därför strategiseminarier för ledningsgrupper och utbildning för både HR-ansvariga och till hälsoinspiratörer. Våra tjänster kompletteras av ett digitalt arbetssätt, vilket dels gör oss mycket kostnadseffektiva men också ger möjlighet att sänka trösklarna för era medarbetare att ta kontakt med er företagshälsovård och/eller motionsleverantör. Räkna gärna ut hur mycket ni kan tjäna på en hälsokultur. 

Chefshälsa med stöd