Hur får vi medarbetarna att orka?

Många inom omsorgen arbetar under stor press, vilket kan pågå under lång tid. Sjukskrivningar och bortfall på grund av smittade medarbetare, gör att andra får dra ett tungt lass. Detta kan fungera under en kortare period, men när lösningar saknas på lång sikt, kan situationen för många bli ohållbar.

Men det finns hjälp-till-självhjälp! Med ett väl beprövat och individanpassat hälsoprogram - online - kan medarbetaren förbättra sin livsstil, öka sin motståndskraft och minska sin stress. Programmet heter Formgivaren och inspirerar till motion, bättre mat och vämående. 


Digitalt hälsostöd - för mobil och dator


Formgivaren är hemvårdspersonalens digitala hälsoprogram. Syftet är att förbättra medarbetarens hälsa genom att skapa en bättre balans mellan arbetets belastning och den egna livsstilen. Här varvas praktiska övningar med teori.

Innehåll grundpaket

- Personlig analys med återkoppling och hälsostöd
- Hjälp med kost, motion och mental hälsa 
- Dagbok
 för att balansera mat och motion
- Aktuella artiklar med tips och råd
- Hälsotidning med olika tema varje månad
- Gympa- och styrketräningsövningar på video
- Hälsotester 

Tilläggstjänster

- Motiverande hälsosamtal
- Chefshälsa
- Föreläsningar inom hälsa
- Uppföljning av gruppens hälsa

Kontakta oss för mer information: 070-796 83 55 eller via mail.