Filmen är framtagen av Halmstads kommun och visar effekterna av samarbetet med Proformia.

Chefshälsa - så klarar vi omsorgen med samma personal

Chefshälsa i Halmstad har nu pågått i sju år och genomförts på tjugo enheter inom hemtjänsten. Metoden testades från början på en kommunal hemtjänstenhet och jämfördes mot två kontrollgrupper i en studie.

Efter ett år tredubblade den aktiva gruppen sina frisktal (från 11% till 32%) och förbättrade sin upplevda hälsa, jämfört med kontrollgrupperna. Fem år senare, hade sjukfrånvaron minskat med 64% och stressen minskat till en rekordlåg nivå (8%).

Chefshälsa är därför en effektiv metod för kommunen att klara omsorgen med samma personal, då ledare (tillsammans med hälsoinspiratörer), medarbetare och grupp, coachas och stöttas i livsstils- och hälso­frågor.

Vad är chefshälsa?
Chefshälsa innebär att cheferna coachas i tre steg till att styra mot bättre hälsa och effektivitet. Under coachingen varvas teori och praktik. Chefen får i uppgift att göra en egen analys och får personlig feedback. Denna leder fram till en individuell och aktuell handlingsplan, som chefen tar med sig till arbetsplatsen för att utveckla sitt ledarskap med. Handlingsplanen är också tänkt som underlag vid utvecklingssamtal när medarbetarna på motsvarande sätt gör sina analyser. I ett tredje steg arbetar gruppen med att skapa bättre levnadsvanor och börjar också väva in arbetsmiljöfrågor i processen. 

För dig som vill veta mer

Kontakta oss för mer information!

Här hittar du mer detaljer om processen