Chefshälsa - när linjechefer styr hälsoutvecklingen

Vårt koncept Chefshälsa har vuxit fram hos kunder och i studier under 20 år. Arbetssättet är mycket effektivt vilket gör att tidsåtgången för dig som chef inte överstiger 20 timmar under det år som vi coachar dig. Metodiken leder snabbt till minskad sjuknärvaro och på lite längre sikt även minskad sjukfrånvaro.

För dig som chef innebär metoden att du snabbt upplever minskad stress då du blir mer i balans. På längre sikt minskar din stressbelastning när dina medarbetares hälsa ökar.

Chefshälsa innebär att du coachas i tre steg till att styra mot bättre hälsa och effektivitet. Under coachingen varvas teori och praktik.

Steg 1 - Din egen hälsa

Du får i uppgift att göra en egen webanalys och får personlig feedback från vårt system. I ett hälsosamtal diskuterar vi resultaten och du får skapa en egen handlingsplan. Genom att tillämpa den framstår du som en förebild och kan prata om dina levnadsvanor med dina medarbetare.

Detta ingår i steg 1
• Vad är hälsa och varför är det en viktig parameter för organisationen
• Hur en god livsstil kan balansera belastningar på jobbet
• Visa sambandet mellan livsstil, belastning och ekonomi
• Hälsoanalys med återkoppling och hälsoplan
• Hur agerar jag som livsstilsledare och förebild. Hur motiverar jag andra.

Steg 2 - Motivera medarbetaren i ett hälsosamtal

I andra steget får du stöd i att lära dig hålla ett motiverande hälsosamtal med dina medarbetare. Det handlar om att lära sig några enkla tekniker där du som coach får medarbetaren att själv berätta vilka mål hen har. Dessa samtal resulterar i att dina medarbetare, var och en, har en individuell handlingsplan.

Steg 3 - Motivera gruppen

När processen rullat igång, dvs alla medarbetare har en individuell handlingsplan inleds processen på grupp/enhetsnivå. I det tredje steget arbetar ni i gruppen med att skapa bättre levnadsvanor och börjar också väva in arbetsmiljöfrågor i processen. En process som nu inte bara drivs av eldsjälar utan av en grupp som är fylld med energi för att förbättra hälsosituationen. Det skapas många gånger successivt en hälsokultur på arbetsplatsen. I en sådan når ni era mål snabbare, samtidigt som ni förbättrar arbetsmiljön.

Folder "Istället för traditionell friskvård"

Produktblad "Chefshälsa i 3 steg"

Kontakta oss för mer information!