Må bra som chef och motivera andra!

Ibland vill man testa ett nytt koncept för att se om det fungerar i den egna miljön. Vi ger er möjlighet att testa första steget i Chefshälsa. Där coachar vi era linjechefer till bättre hälsa och ger dem möjlighet att vara föredömen för sina medarbetare. 

STEG 1 - Din egen hälsa

Med metoden Chefshälsa integreras tre steg för att motivera dig själv, medarbetaren och gruppen. Här nedan beskrivs vad som ingår i steg 1, för att må bra själv, bli en förebild och motivera andra. I tid räknat åtgår det cirka 6 timmar per chef under sex månader:

Detta ingår i steg 1

• Vad är hälsa och varför är det en viktig parameter för organisationen
• Hur en god livsstil kan balansera belastningar på jobbet
• Visa sambandet mellan livsstil, belastning och ekonomi
• Hälsoanalys med återkoppling och hälsoplan
• Hur agerar jag som livsstilsledare och förebild. Hur motiverar jag andra.

Produktblad
Chefshälsa steg-1