Må bra som chef och motivera andra!

STEG 1 "BLI EN HÄLSOFÖREBILD"

Hur du framstår som en hälsosam ledare, är avgörande för att dina medarbetare ska kunna prestera och må bra samtidigt. Genom att bli en förebild, och lära dig motivera till bra levnadsvanor, minskar du pressen på arbetsplatsen. Det ökar frisknärvaron och produktiviteten.

Chefer som är förebilder, och har regelbundna hälsosamtal, påverkar arbetsförmågan på arbetsplatsen. I en sådan hälsokultur når du dina mål snabbare, samtidigt som du förbättrar den sociala arbetsmiljön.

Med metoden Chefshälsa integreras tre steg för att motivera dig själv, medarbetaren och gruppen. Här nedan beskrivs vad som ingår i steg 1, för att må bra själv, bli en förebild och motivera andra. I tid räknat åtgår det cirka 6 timmar per chef under sex månader:

Detta ingår i steg 1

• Vad är hälsa och varför är det en viktig parameter för organisationen
• Hur en god livsstil kan balansera belastningar på jobbet
• Visa sambandet mellan livsstil, belastning och ekonomi
• Hälsoanalys med återkoppling och hälsoplan
• Hur agerar jag som livsstilsledare och förebild. Hur motiverar jag andra.

Produktblad
Chefshälsa steg-1