Filmen är framtagen av Halmstads kommun och visar effekterna av samarbetet med Proformia.

Chefshälsa - så klarar vi omsorgen med samma personal

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad är en av finalisterna i Årets initiativ - en tävling som Ledarna utlyser. Chefshälsa är en metod i tre steg som pågått i sju år och genomförts på tjugo enheter inom hemtjänsten [hemvårdsförvaltningen].

Goda resultat i studie

Metoden testades från början på en hemtjänstenhet och jämfördes mot två kontrollgrupper i en studie. Efter ett år tredubblade den aktiva gruppen sina frisktal (från 11% till 32%) och förbättrade sin upplevda hälsa, jämfört med kontrollgrupperna. Fem år senare, hade sjukfrånvaron minskat med 64% och stressen minskat till en rekordlåg nivå (8%).

Chefshälsa är därför en effektiv metod för kommunen att klara omsorgen med samma personal, då ledare (tillsammans med hälsoinspiratörer), medarbetare och grupp, coachas och stöttas i livsstils- och hälso­frågor.

Effekter av Chefshälsa

Chefshälsa är en effektiv metod för ökad hälsa i er organisation.
I en rapport beskriver vi 5 års erfarenheter av Chefshälsa. Här hittar du en sammanfattning av våra erfarenheter. 

Pressartiklar om studien

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad tilldelas nationellt pris 191112
Att skapa genomtänkta friskvårdslösningar. Utbildningsradion 170515

Anställda i hemtjänsten tränade bort sjukdagar. Suntarbetsliv.se. 160301

Anställda tränade bort sjukdagarna. Hallandsposten. 151103   
Frisktal tredubblades med enkla knep. Svenska Dagbladet. 151010