Livsstilen - vår sköld mot viruset 

Allt fler rapporter beskriver ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och hur vi drabbas av covid-19. Därför är det viktigare än någonsin att tydligt lyfta fram livsstilens betydelse och inspirera medarbetarna att lägga om sina vanor;

Läs om LEVNADSVANORNAS betydelse och inspirera medarbetarna

Läs om hur du gör som FÖREBILD