Metoden Chefshälsa

Steg 1 - Bli en hälsoförebild

Du startar med dig själv för att förstå konceptet, förbättra din egen hälsa och kunna visa föredöme;

• Vad är hälsa och varför är det en viktig parameter för organisationen
• Hur en god livsstil kan balansera belastningar på jobbet
• Hälsoanalys med återkoppling och hälsoplan
• Hur agerar jag som livsstilsledare och förebild. Hur motiverar jag andra.

Steg 2 - Motivera medarbetaren i ett hälsosamtal

I andra steget får cheferna stöd i att lära sig motiverande hälsosamtal med sina medarbetare.

Steg 3 - Motivera gruppen

När processen rullat igång, dvs alla medarbetare har en individuell handlingsplan inleds processen på grupp/enhetsnivå. En process som nu inte bara drivs av eldsjälar utan av en grupp som är fylld med energi för att förbättra hälsosituationen. 

För dig som vill veta mer

Produktblad Chefshälsa i 3 steg

Kontakta oss för mer information!