Ledningshälsa - en strategisk företagssatsning

För att kunna förbättra hälsan, behöver ni som lednings­grupp engagera er och driva ett målmedvetet arbete. I ledningshälsa tar vi fram en bakgrundsanalys, en handlingsplan med insatser samt riktlinjer för ett långsiktigt hälsoarbete med gemensam struktur i alla verksamheter.

Genom att integrera insatser inom hälsa och arbetsmiljö, med organisationens övriga verksamheter, kan ni nå långsiktigt goda effekter. Tanken är att detta arbete ska vara en självklar del i de ordinarie verksamheterna, på alla nivåer. Effekterna av hälso- och arbetsmiljöarbetet ska kunna mätas genom hälsoenkäter och medarbetarundersökningar.

Varför, vad och hur
Proformia har lång erfarenhet av att göra hälsa till en strategisk och lönsam fråga i organisationen. På ett strategiskt uppstartsseminarium berättar vi om VARFÖR det är lönsamt, VAD ni kan uppnå med kort- och långsiktiga mål och Hur ni kan uppnå målen. 

Läs mer om våra tjänster


För dig som vill veta mer

Kontakta oss för mer information.