Vår modell är utvärderad

Egna studier

I fyra studier har vi visat att vår metodik fungerar. Läs mer.

Vetenskapligt stöd

Kunskapsbanken när det gäller goda effekter av träning på hälsan har vuxit mycket de senaste åren och är nu enorm. Kopplar man ihop träning med insatser för bättre arbetsmiljö så uppstår synergieffek­ter som att man når fler, får en snabbare effekt och genererar mer håll­bara förbätt­ringar. Det stra­tegiska värdet uppstår när fler börjat träna och när träningen kopplas ihop med arbets­miljöinsatser. Vi har samlat ett antal viktiga studier för att visa dig värdet av god livsstil. Läs mer här.