Vad som behövs för att ändra levnadsvanor!

För att en individ skall ändra sina levnadsvanor krävs ett strukturerat arbete. Detta bör, enligt en av de främsta amerikanska experterna, omfatta insatser som ger individen insikt om den egna livsstilen och som ökar motivationen, samt ger kunskap om vad som behöver göras och möjlighet att göra detta.

Proformias koncept hjälper er på ett mycket tydligt sätt att införa ett system som gör just detta.

Vad som behövs för att ändra sina levnadsvanor

Många hälsoprogram har, historiskt sett, varit baserade på utbildning. Det är ovanligt att detta räcker för att få bestående förändringar. Ett utbildningsprogram kan öka intresset, ge insikt och ta bort en hel del missupp­fattningar. Dock kommer en person, med insikt om att den egna livsstilen behöver förändras men som saknar motivation, inte att ändra sig. Ett sätt att öka motivationen kan vara att anpassa budskapet till personens motivationsgrad, så att det är uppenbart att det finns en vinst. Proformias enkät - Prometern - har i flera år hjälp medarbetare i svenska organisationer till ökad insikt och motivation. Genom att slussa dem vidare in i stödverktyget - Formgivaren- ökar motivationen till förändring.

För att ta steget från motivation till aktion krävs ofta mer kunskap. Om man vill äta på ett nyttigare sätt, måste man också ha kunskap om hur man går tillväga. Ett sådant program kan lära en individ hur man handlar näringsriktig mat, hur man tillreder maten så att den smakar bra utan att behöva lägga till onyttiga ingredienser eller hur man väljer hälsosam mat på restauranger. Formgivaren ger många bra tips på hur man äter bra eller motionerar utifrån sina egna behov. Behöver ni mer stöd kan vi utbilda Hälsoinspiratörer i er organisation.

Viktigast är dock att man, som medarbetare, har möjlighet att göra de hälsosamma valen. En arbetsgivare kan göra mycket för att förbättra förutsättningarna för de som vill ändra levnadsvanorna, t.ex. genom att servera hälsosam mat i personalmatsalen, ha en rökfri arbetsplats, ergonomiskt riktigt utformade kontorsmöbler, bra företagskultur mm. Med Proformias koncept Chefshälsa utbildar vi era chefer, först för deras egen skull och sedan till att hålla ett stödjande hälsosamtal. Samtidigt visar vi dem hur de kan vara möjliggörareför bättre levnadsvanor hos medarbetarna. På detta sätt har vi lyckats med att förbättra hälsan, mätt som frisktal, med över 300 % i en pilotstudie utförd i en svensk kommun. Ett år efter studiens slut hade den korta sjukfrånvaron minskat med 58 %.