Våra egna studier

Proformia har under flera år utvärderat sin metodik. Det inleddes med en enkätstudie avseende hälsoverktyget Formgivaren. Detta följdes upp med en studie där hälsoenkäten Prometern utvärderades. Dessutom är våra konsultativa insatser för chefer och hälsoinspiratörer utvärderas. Dessa fyra studier presenteras kortfattat här nedan. För den intresserade finns rapporter att ladda ner.   

Chefshälsa

Chefshälsomodellen i Halmstad har nu pågått i sju år och genomförts på tjugo enheter inom hemtjänsten. Metoden testades från början på en kommunal hemtjänstenhet och jämfördes mot två kontrollgrupper i en studie.

Efter ett år tredubblade den aktiva gruppen sina frisktal (från 11% till 32%) och förbättrade sin upplevda hälsa, jämfört med kontrollgrupperna. Fem år senare, hade sjukfrånvaron minskat med 64% och stressen låg på en rekordlågnivå (8%). Sammanfattningsvis är Chefshälsa en effektiv metod för ökad hälsa, när ledare (tillsammans med hälsoinspiratörer), medarbetare och grupp, coachas och stöttas i livsstils- och hälso­frågor.

Läs mer om Chefshälsomodellen

Chefer och Hälsoinspiratörer

I ett samarbete med Arbetslivsinstitutet utvärderades Proformias hälsokoncept, under åren 2002 till 2004 i Botkyrka kommun.

476 medarbetare från 28 arbetsplatser deltog i studien. Med hjälp av slumpen placerades de olika arbetsplatserna i en av fyra utbildningsgrupper. I en grupp fick chefer utbildning i ledarskap. I en annan grupp fick medarbetare utbildning till hälsoinspiratörer. I den tredje gruppen utbildades både chefer och hälsoinspiratörer medan den fjärde gruppen utgjorde kontrollgrupp, vilken inte fick några aktiva åtgärder alls. I gruppen där chefer och hälsoinspiratörer utbildades, var sjukfrånvaron 50% av nivån i kontrollgruppen, efter 2 år.

Ladda ner mer information

Hälsoenkäten Prometern

21 personer anställda inom Service och Logistik på Karolinska Sjukhuset besvarade en hälsoenkät som tog upp arbetsbelastning, livsstil, prestationsförmåga, förändringsvilja mm. Alla fick individuell feedback och stöd i digital och konsultativ form.

Denna undersökning visar att det med små medel går att förbättra den upplevda hälsan hos en grupp av medarbetare. Vid studiestart upplevde 20% god hälsa och efter ett år var siffran uppe i nästan 50%, samtidigt som produktiviteten hade ökat med 3.2%. Som orsak till förbättringen anges ändrat arbetssätt, bättre livsstil och förändrade faktorer i privatlivet.    

Ladda ner mer information

Hälsoverktyget Formgivaren

Fackförbundet SKTF (numera Vision) använde sig, under sju år, av hälsoprogrammet formgivaren kompletterat med föreläsningar, stegtävlingar, nyhetsbrev mm.

Efter tre år genomfördes en uppföljning bland de 450 medlemmar som använt systemet längre än ett år. De hade då

- ökat sin fysiska aktivitet.
- minskat sin stress.
- lyckats gå ned i vikt.