Dataskyddspolicy

Proformia Hälsa AB (556591-9403) är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom ramen för den digitala hälsotjänsten Formgivaren. I Formgivaren kan personuppgifter läggas in i en dagbok samt i en hälsoenkät - Prometern. För att kunna erbjuda Dig våra tjänster behöver vi behandla Dina personuppgifter enligt nedan. 

Proformia värnar om Din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda Dina personuppgifter på bästa sätt. Proformia följer gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy hjälper Dig bl.a. att förstå vilka personuppgifter Proformia samlar in, lagrar och för vilka ändamål dina uppgifter används. Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, då den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft.

Ändamål med behandlingen

Dina uppgifter lagras och behandlas av Proformia för att kunna erbjuda Dig skräddarsydda råd i samband med att Du besvarat hälsoenkäten Prometern. Detta sker helt automatiskt. 

Proformia lagrar och behandlar även uppgifter som krävs för att administrera kontakten med Dig och Din användning av tjänsten. Vissa särskilt markerade eller annars angivna uppgifter kan vara obligatoriska och är i sådant fall nödvändiga för att kunna använda tjänsten.

Hälsouppgifter kan användas för forskning, utveckling och statistikändamål. I sådana fall kommer dock hälsouppgifterna att vara helt anonymiserat och inte kunna hänföras till Dig personligen. Proformia kan för det ändamålet komma att överlåta personuppgifter till bolag vilka ingår i samma koncern som Proformia.  

De anonymiserade uppgifterna kan även komma att behandlas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration inom verksamheten samt uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.

Vilka typer av information samlar vi in?

Det är du som väljer vilka personuppgifter som lämnas och därmed behandlas inom ramen för hälsoenkäten Prometern. Ditt namn, e-postadress och, ett för dig specifikt, användarnummer sparas i ett register i vår databas. Personnummer registreras inte. I ett separat register sparas den hälsodata du väljer att lämna. Vilka dessa är framgår av tjänsten såsom den är utformad. Det kan vara fråga om motionsgrad, motivationsgrad, upplevd stress, smärta från nacke och motionsfrekvens. 

När Du anmält Dig till tjänsten, antingen genom att registrera Dig på Mina Sidor eller om Proformia erhållit din e-postadress från den organisation som betalar Din användaravgift, erhåller Du ett månatligt nyhetsbrev som visar på nya artiklar i Formgivaren. Du kan när som helst avregistrera Dig från detta nyhetsbrev. 

Du har också möjlighet att, i Formgivarens dagbok, lägga in uppgifter om Ditt matintag, vikt och utförd motion. 

Vem kan se din information?

Personlig hälsoinformation som förs in i Formgivaren kommer endast att visas i samband med ditt namn på tjänsten " mina sidor" som endast du har tillgång till. 

Personuppgifter som Du lämnar till denna webbplats används för att anpassa råd och information som ges till Dig. Dessa uppgifter kan i förekommande fall ligga till grund för rapportering till den organisation som betalar Din användaravgift. I dessa fall redovisas uppgifterna alltid gruppvis på sätt som gör att man inte särskilja enskilda individers uppgifter.

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter utförs med stöd av avtal mellan oss och den organisation som betalar Din användaravgift. Genom använda Formgivaren samtycker Du till att Proformia lagrar och använder de kontaktuppgifter Du lämnar. Observera att Du när som helst kan återkalla Ditt samtycke genom att kontakta oss.

Cookies (kakor) på våra webbplatser

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om Du inte vill att vi ska göra detta så kan Du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: 

Proformia använder sig av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet. Samma system används av banker och myndigheter.

Lagring

Proformia lagrar dina personuppgifter inom Sverige. 

Personuppgiftsbiträden

Vi har tecknat biträdesavtal med utvalda leverantörer (se nedan), och dessa avtal innefattar bestämmelser och instruktioner om behandling av personuppgifter för vår räkning. 

Hos Cygate AB, Box 5264, 650 05 Karlstad är vår databas placerad. Cygate ingår i Telia Sonera koncernen och är ett välrenommerat IT-företag med kunder som banker, detaljhandelsföretag, kommuner, landsting, media, statliga bolag och myndigheter.

Cygate utför en back-up var 8e dag varvid aktuell back-up ersätter den tidigare back-up:en som då raderas. 

Get a Newsletter Scandinavia AB, Nytorgsgatan 17, 116 22 Stockholm hanterar vårt utskick av månadsbrev. Hos Get a Newsletter finns förnamn, efternamn och e-postadress, för de som får nyhetsbrevet, lagrat.  

Awave AB, Ynglingagatan 2, 113 47 Stockholm är vår IT-leverantör. De designar konstruerar och underhåller vår web. 

Så här länge sparas dina uppgifter

Om Du inte själv väljer att begära radering av Dina uppgifter tas dessa bort om den organisation som betalar Din användaravgift så önskar eller i samband med att Avtal med Proformia löper ut. Data raderas då inom 30 dagar.

Dina skyldigheter

Ditt lösenord och användaridentitet får inte lämnas vidare till annan. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Dina rättigheter

Rätt till information

Som kund kan man när som helst kontakta oss för att få ut information om de personuppgiftsbehandlingar som är föremål för. Informationen ska innehålla vilka behandlingar som utförs, ändamål och rättslig grund för behandlingen samt vilka mottagare som har tagit del av uppgifterna. Enklast tar Du del av informationen genom att gå in på "Min Sida" under rubriken "Dagbok" och "Prometern". Där finner Du information som samlats om Dig inom ramen för denna tjänst. Du kan också skicka en skriftlig ansökan, undertecknad av Dig, till Proformia AB, Dataskyddsombudet, Kivra: 556591-9403, 106 31 Stockholm. 

Rättelse

Uppgifter i registret som är felaktiga rättas snarast på Din begäran. Vid eventuella felaktigheter i registret, rekommenderar Proformia att uppgifterna rättas av Dig själv som användare. Det går även att kontakta Proformia på telefonnummer 08 704 95 62.

Radering

Du kan när som helst begära att Dina uppgifter raderas. Det gör Du genom att skicka en skriftlig ansökan, undertecknad av Dig, till Proformia AB, Dataskyddsombudet, Box 151 28, 167 63 Bromma. Data raderas då inom 30 dagar. 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av Dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om Du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan Du även begära att vår behandling av Dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Dataportabilitet

För personuppgifter som har behandlats och insamlats automatiserat (med stöd av samtycke/avtal) har Du av oss rätt att få ut dessa i ett maskinläsbart format.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av Dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver Du specificera vilken behandling Du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen. Proformia behandlar ingen användarinformation med stöd av en intresseavvägning. 

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid värna om den personliga integriteten . Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post och i din kundportal. Vill Du hålla Dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Så här kontaktar Du Proformia om Du har frågor eller klagomål gällande vår personuppgiftshantering

Om Du har några frågor om hur Proformia hanterar personuppgifter eller vill ta tillvara dina rättigheter kan Du när som helst kontakta Proformia. Du har även rätt att kontakta tillsynsmyndigheten. 

Skriv ett brev adresserat till Proformia AB, Dataskyddsombudet, Kivra: 556591-9403, 106 31 Stockholm eller skicka ett mail till admin@proformia.se