Juridiska villkor för användningen av Proformias tjänst

Proformia Hälsa AV (556591-9403), Box 151 28 , 167 63 Bromma, Sverige (Proformia) är ansvariga för denna tjänst. Läs noga igenom nedanstående information innan Du använder Dig av tjänsten. Om Du inte kan acceptera de medicinskt motiverade begränsningarna för användning eller information om register förda av Proformia, vänligen använd inte tjänsten. 

Informationen är inte medicinsk rådgivning

Informationen i tjänsten och de råd som lämnas är inte avsett att användas som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Innehållet får således inte användas som underlag för diganos, behandling eller liknande i något enskilt fall. De råd som Du får förutsätter att du är helt frisk. Om Du har någon sjukdom som kan försämras av att Du motionerar, måste du få klartecken från Din läkare att Du får träna enligt våra råd. Om du har frågor om, eller bekymmer med Din hälsa, bör Du alltid konsultera läkare innan Du påbörjar någon form av fysisk aktivitet. Proformia tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av informationen som finns i eller hänvisas till i våra dokument.