Partners

Proformia Hälsa är ett litet företag som nästan uteslutande arbetar på uppdrag av stora organisationer. För att kunna erbjuda bra kvalitet har vi under åren byggt upp ett nätverk av partners som är experter på sina respektiva områden.

 
  firstwellness

First Wellness Testing erbjuder företag i hela världen, att på själva arbetsplatsen, genomföra högkvalitativa hälsokontroller. Målet är att erbjuda en enkel och effektiv lösning, med  snabb återkoppling, högkvalitativa analysresultat enligt gällande regelverk. Genom hälsokontroller får de anställda kunskap om sin hälsostatus och företaget en samlad bild av de anställdas status.

Mer information om företaget hittar du här.

ict

ICT är ett vårdbolag specialiserat på patientstöd. Proformia och ICT erbjuder kunder en sjuk- och friskanmälans tjänst - BackToBusiness. Den tar hand om all hantering av medarbetarnas sjuk- och friskanmälningar, även vård av barn (VAB). Kunden får smidigare administration och lättare att planera sin verksamhet. Samtidigt som sjukfrånvaron minskar och frisknärvaron ökar.

Läs mer här

 actic.jpg 

Actic, som tidigare hette Nautilus, har 94 anläggningar och cirka 135 000 medlemmar i Sverige. De har specialutbildade instruktörer som leder verksamhet för personer med fysisk aktivitet på recept, s.k. FaR. På Formgivarens medlemssidor kan du läsa mer om hur du kan få rabatt hos Actic. 

Mer information får du här.

casall.jpg

Proformia är återförsäljare av Casalls träningsprodukter. De passar mycket bra när ni vill ordna minigym i era egna lokaler där gruppträning kan bedrivas. Hur övningarna utförs ser du på film i Formgivaren.

Mer information får du här.

 

 silva.jpg

Proformia marknadsför alla Silvas stegräknare, dvs från enkla funktioner till mer avancerade, med stora rabattsatser. De kan användas i hälsotävlingen Formiaden.

Mer information får du här.

  Apptech

Apptech är ett internetkonsultföretag i Hudiksvall som hjälper sina kunder utveckla webbaserade och mobila lösningar för olika behov, med användbarhet, smart teknik och kundnytta i fokus.  Vi erbjuder tjänster inom rådgivning, design, utveckling/programmering, CMS och förvaltning. 

Mer information får du här.