Om Proformia Hälsa AB

Proformia har under 23 års tid hjälpt kunder att bli hälsoeffektiva, dvs. att öka sin hälsa och produktivitet. Trots att vi är ett litet företag arbetar vi nästan uteslutande med stora kunder. Vi klarar det tack vare våra digitala hälsoverktyg, veriferade metoder och vårt expertkunnande.

Hälsan gör arbetsgivare attraktivare

Medarbetare som mår bra, bidrar aktivt till att göra arbetsgivare attraktiva. Det går att bygga in drivkrafter för attraktionen i en organisation. Mellancheferna är nyckelpersoner i vårt koncept. Vi erbjuder också strategiseminarier för ledningsgrupper samt utbildning och stöd till både HR-ansvariga och till hälsoinspiratörer

Vår affärsidé

Proformia erbjuder en hälsoeffektiv metod, som bygger på konsultativt och digitalt stöd.

Våra förebilder

Vi tror på förebilder och bevakar därför nya forskningsrön om hälsoförbättringar runtom i världen. I vår verksamhet vägleds vi bara av studier med hög kvalitet. Det gör både oss och er som kund mycket säkrare på att arbetssättet kommer att fungera.

Förutom en tryggare kund, blir resultaten positiva för både hälsan och för plånboken. I studier, liksom hos våra kundföretag, ser vi samma positiva utveckling av en sådan s k hälsoeffektiv kultur, nämligen att frisknärvaro och produktivitet ökar. Det i sin tur leder till spinoff-effekter, som att ni som arbetsgivare blir mer attraktiva för medarbetare. Hälsan verkar nämligen som en magnet, som behåller och drar medarbetare till sig. Ju bättre hälsa, desto större dragningskraft.  

Era förebilder

I er organisation gör vi cheferna till förebilder. Genom att motivera och lära chefer att bli hälsosamma ledare och förebilder, startas en utvecklingsprocess igång, som överförs till medarbetarna via hälsosamtal. Chefens egen insikt i sin hälsoförbättring, gör att medarbetarna lättare kan motiveras att ta till sig av samma koncept, eftersom det är något de ser resultatet av. När alla tar ansvar för sin hälsa, minskar pressen på arbetsplatsen. I en sådan miljö, där chefer regelbundet håller hälsosamtal, kan medarbetarna prestera och må bra samtidigt. På så sätt uppnås resultat snabbare samtidigt som den sociala arbetsmiljön förbättras. Era chefer kommer att lära sig allt detta på bara tjugo timmar under sex månader dvs tiden för att må bra själva, fungera som en förebild och motivera andra.

Förebilder för gruppen är de s k pionjärerna eller early adopters. Dessa personer är nyfikna medarbetare som har god insikt om sin dåliga livsstil och vill vara först med att förändra den. Deras erfarenheter är högintressanta för andra och de blir därmed delaktiga till gruppens utveckling.

Trygghet i affären

Vår metodik bygger på lång erfarenhet, vetenskapliga rön och mångåriga affärsrelationer.

  • Tydlighet - Proformia använder sig av en verifierad modell som ger resultat
  • Resultatorienterat - användning av mätmetoder för sjuk- och frisknärvaro
  • Testat - utvärderat och testat i studier
  • Säkerhet - leverantör med lång erfarenhet och vetenskaplig förankring
  • Garanti - koncept har utvärderats av Arbetsmiljöinstitutet