Träning på arbetstid förbättrar hälsan

Här kommer vi att presentera ett antal artiklar som belyser vetenskapliga bevis för hur träning kan öka både hälsa och prestationsförmåga i arbetslivet. Vårt budskap kan sammanfattas i tre punkter.

  • Träning är livsviktigt!
  • Friskvård tränar inte rätt individer!
  • Tips på hur du gör!

Artiklarna kommer att handla om träningens effekter på:

och de utmaningar som arbetsgivare har för att det skall ge effekt.