Träning + insatser för god arbetsmiljö förstärker hälsoeffekterna

Förutom träningsinsatser är även arbetsmiljö viktig i sammanhanget, för att skydda medarbe­tarna från ohälsa på grund av för hög mental och fysisk belastning. Genom att goda levnadsvanor och god arbetsmiljö påverkar samma organsystem i människo­kroppen, kan de minska risken för arbets­relaterade skador och utvecklingen av kroniska sjukdomar. Genom att arbeta på två "fronter" parallellt, ökar chanserna att medarbetarna stannar på jobbet.

Insatser för arbetsmiljö har effekt på hjärnan, cirkulationen och muskler & leder. Det är precis samma målorgan som god livsstil har effekt på.

Läs mer

Källor

  • Center for Disease Control and Prevention. NIOSH Total worker health. Nedladdad från https://www.cdc.gov/niosh/TWH/ den 12 oktober 2017.
  • Karlqvist L. Hälsofrämjande insatser i Botkyrka kommun. Arbetslivsrapport 2005; 9. ISSN 1401 - 2928.