Träning ger god effekt på stress, stillasittande och tunga jobb

Stress, tung belastning och långvarigt stillasittande är tre faktorer som skapar mycket av den ohälsa vi ser på svenska arbetsplatser idag.

Träning vid stress

Stressrelaterade problem kan förbättras av en träningsdos som motsvarar de allmänna rekommenda­tionerna, dvs. pulshöjande aktivitet med en måttlig intensitet 30 minuter per dag, 5 dagar per vecka och styrketräning 2 gånger per vecka.

Träning behövs vid stillasittande

I många år har man försökt förebygga arbetsrelaterad smärta vid stillasittande genom att minimera den statiska belastningen i nacke och axlar. Problemet är att arbete vid en dator endast innebär en begränsad variation av rörelse. Därför har man tittat närmare på om träning kan minska smärtan hos personer som sitter mycket. Kontentan är att vanlig generell gympa, som ofta är det som utförs med friskvårdsbidrag, minskar smärtan mindre än vid specifik styrketräning som "övervakas" av kunnig personal. Att rikta styrketräningen har visat sig vara effektivt vid kontorsarbete och för laboratoriepersonal samt industriarbe­tare.

Genom att följa männi­skor över längre tid, har man bekräftat att långvarigt sittande (mer än 9,5 timmar per dag) kan kopplas till ökad dödlighet i vällevnadssjukdomar. Detta kan dock elimineras när man uppfyller de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Tunga jobb kräver styrketräning

Att styrketräning är bra vid tunga arbeten, visades redan på 1990-talet. På senare år har man förstått att fokus framför allt ska ligga på att bli stark i de rörelser/moment som individen utför i arbetet. Det handlar då inte så mycket om att bygga stora muskler utan mer om att skaffa sig en god muskulär kontroll över de rörelser som utförs. Det förbättrar precisionen i rörelserna, vilket leder till en minskning av energi­åtgång, muskel­trötthet och i förlängningen skaderisk.

Läs mer

Källor

 • Andersen LL och medarbetare. Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis & Rheumatism. 2008; 59: 84 - 91.
 • Andersen LL och medarbetare. A randomized controlled intervention trial to relieve and prevent neck/shoulder pain. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2008; 40: 983 - 990.
 • Barnekow Bergkvist M. Kan fysisk träning i anslutning till arbetet förbättra muskuloskeletal hälsa? En kunskapsöversikt. Arbetslivsinstitutets expertgrupp för ergonomisk dokumentation - dokument 5. Arbete och hälsa. Nr: 2006; 12.
 • FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS 2017. Läkartidningen Förlag AB.
 • Gundewall B och medarbetare. Primary prevention of back symptoms and absence from work. SPINE. 1993; 18: 587 - 594.
 • Jay K och medarbetare. Kettlebell training for musculoskeletal and cardiovascular health: a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2011; 37: 196 - 203.
 • Munoz-Poblete C och medarbetare. Effectiveness of workplace-based muscle resistance training exercise program in preventing musculoskeletal dysfunction of the upper limbs in manufacturing workers. Journal of Occupational Rehabilitation. 2019; 29: 810 - 821.
 • Skamagki G och medarbetare. A systematic review on workplace interventions to manage chronic musculoskeletal conditions. Physiotherapy Research International. 2018; Oct;23(4): e1738.
 • Stamatakis E och medarbetare. Emerging collaborative research platform for the next generation of physical activity, sleep and exercise medicine guidelines: the Prospective Physical Activity, Sitting ad Sleep consortium (ProPASS). British Journal of Sports Medicine. 2020; 54: 435 - 437.
 • Stranz A. Omsorgsarbetets vardag och villkor I Sverige och Danmark. Rapport I Socialt arbete nr. 144, 2013.
 • Sundstrup E och medarbetare. Participatory ergonomic intervention versus strength training on chronic pain and work disability in slaughterhouse workers: study protocol for a single-blind, randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013; 14: 67.
 • Viester L och medarbetare. The relation between body mass index and musculoskeletal symptoms in the working population. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013; 14: 238.