Chefer kan vara föredömen och möjliggörare

För att skapa motivation till träning på en arbetsplats, är cheferna mycket viktiga. Chefer som själva mår bra har en bättre förmåga att bidra till en arbetsmiljö som främjar arbets­glädje och prestation.

Tanken på att vara ett föredöme kan vara jobbig, men det är ju bara sig själv man ska jämföra med. Det viktiga är att förstå hur ens hälsobalans kan stärkas, för att få kraft och energi över till både jobb och fritid. Medan man gör det, skaffar man sig samtidigt erfarenheter om hur nab får andra att komma till samma insikt. Första linjens chefer känner sig ofta tveksamma om hur de ska kunna främja arbetstagarnas välbefinnande - de är osäkra på hur det ska göra för att inte kränka medarbetarnas integritet och hur de skall kunna agera som föredömen. Här följer några tips till dig som chef;

Se till att ta hand om dig själv. Du mår som bäst om du har sunda vanor i kombination med balans i livet. Då kan du och din kropp hålla livet ut. Försök få tillräckligt med tid till arbete, familj, vänner och oss själva. Var medveten om vad kroppen försöker säga dig. Testa din hälsobalans och använd dig av livsstilsrecepten.

Visa upp dig själv som ett gott exempel. Genom att vara en bra förebild och ha en bra livsstil, balans i livet, utstråla livsglädje och medvetenhet, "berättar" du för andra om ditt framgångsrecept. Lägg gärna till hur det känns att ha en bra hälsa och vilka effekter det har. Nyfikenheten på varför du ser ut att må så bra eller kunnat gå ner i vikt, kommer sprida sig som en löpeld till andra. Räkna med många kommentarer och ta tillfället i akt att berätta om din egen resa från början till slut.

Ta upp hälsofrågor med dina medarbetare. Det kan du göra i ett specifikt hälsosamtal eller medarbetarsamtalet. Då kan medarbetarna framföra sina åsikter om hur de upplever arbetsbelastningen, stämningen i arbetsgruppen med mera. På så sätt blir det lättare att ta tag i eventuella problem innan de blir för stora.

Förbättra lagandan i gruppen. För att skapa en stödjande och trivsam arbetsmiljö, kan du satsa på gemensamma aktiviteter. På så sätt lär ni känna varandra bättre och då blir kommunikationen rakare och stämningen inte lika spänd. Det bidrar i sin tur till både ökad effektivitet och ökad trivsel.

Läs mer