Träning minskar risken att drabbas svårt av covid-19

Allt fler rapporter beskriver att individer med vällevnadssjukdomar också drabbas hårdare av covid-19. Eftersom ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för vällevnadssjukdomar kan konsekvenserna av dem bli dramatiska under en pandemi som denna. Därför är det viktigare än någonsin att tydligt lyfta fram livsstilens betydelse och inspirera medarbetarna att lägga om sina vanor.

Det handlar om det vanliga nämligen: regelbunden fysisk aktivitet, undvik rökning, sunda matvanor och dra ner på alkohol.

Läs mer

Källor

  • Dagens Medicin, debattartikel "Kunskapen om levnadsvanornas roll måste synliggöras", publicerad den 17/6-2020 av M-L Hellénius, S Dahlin, m fl;