En vetenskapligt bevisad metod om träning och arbetsförmåga

Vi tror att en stor anledning till att fysisk träning inte slagit igenom som en viktig faktor i arbetslivet är att forskningen inom detta område inte haft tillräckligt hög kvalitet för att kunna påvisa samband mellan träning och bättre arbetskapa­citet. En dansk forskargrupp har tagit fram en metod som ändrat på detta. Den är testad hos över 3 500 medarbe­tare i olika branscher och med tränings­perioder upp till 2 år.

Två faktorer som anses mycket viktiga för att träning ska ge effekter är motivation och individanpassning. För att skapa motivation, betonas att chefer dels föregår med gott exempel och dels ger stöd till sina medarbe­tare. Motivationen ökar ytterligare, om stöd ges av personliga tränare och om träningen utförs på arbetstid en timme per vecka. Hälsoinspiratörer har ett utöver-det-vanliga-jobbet-uppdrag att motivera medarbetarna till att träna även på fritiden. Individanpassning av träningen, dvs. att man tar reda på individens behov utifrån ett nuläge (av levnadsvanor och hälsa) och vilka belastningar som arbetet innebär. Med dessa parametrar kan ett träningsprogram skapas (se också länk).

Mycket goda resultat

Man har sett mycket god effekt av metoden när det gäller fysisk funktion och arbets­förmåga inom olika arbeten som äldreboen­den och i hemtjänst, industri, lokalvård och byggarbete. Medarbe­tare med värk, minskar sin smärta med 3-5 enheter (på en 10-gradig skala) samtidigt som blodtryck, blodfetter, kroppsfett förbättras med 5-15 %. Ett tydligt exempel på metodens effektivitet kommer från ett test hos inaktiva per­soner med kontorsarbete. Deltagare som lottades till tränings­gruppen, förbättrade både sin egenuppskattade arbetsförmåga (4 vs. 0,3 %) och sin allmänna hälsa (9 vs. 2 %) jämfört med en inaktiv kontrollgrupp.

Personer med minst 70% träningsdeltagande, vilket var nästan hälften av hela gruppen, ökade sin produktivitet mer än i kontrollgruppen (6,4 vs. 2,6 %). Dessutom sjönk sjuk­från­­varon i tränings­gruppen (-23,6 dagar) medan den steg i kontroll­gruppen (+8,1 dagar). Att de som tränar regelbundet ökar sin prestationsförmåga mer än andra är ju inte så märkligt.

Läs mer

Källor

  • Gram B och medarbetare. Effect of individualized worksite exercise training on aerobic capacity and muscle strength among construction workers - a randomized controlled intervention study. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health. 2012; 38: 467 - 475.
  • Justesen JB och medarbetare. The effect of intelligent physical exercise training on sickness presenteeism and absenteeism among office workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2017; 59: 942 - 948.
  • Justesen JB och medarbetare. The effect of intelligent physical exercise training on sickness presenteeism and absenteeism among office workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2017; 59: 942 - 948.
  • Jørgensen MB och medarbetare. A randomized controlled trial among cleaners - effects on strength, balance and kinesiophobia. BMC Public Health. 2011; 11: 776.
  • Rasmussen CD och medarbetare. A multifaceted workplace intervention for low back pain in nurses´ aides: a pragmatic stepped wedge cluster randomised controlled trial. PAIN. 2015; 156: 1786 -1794. 
  • Sjøgaard G och medarbetare. Exercise is more than medicine: The working age population´s well-being and productivity. Journal of Sport and Health Science. 2016; 5: 159-165.