Individanpassad träning

I de danska studierna anges att en viktig parameter är en noggrann individanpassning. Den bygger på en hälso­enkät med frågor som omfattar t.ex. smärta från nacke/axlar eller ländrygg, arbetsför­måga, träningsgrad m.m. samt ett test av styrka och stabilitet för nacke/axlar och bålmusku­latur. Dessutom mäts maximalt syre­upptag (test för kondition), BMI (Body Mass Index) och blodtryck. Ett individuellt program med träning för ökad kondition, muskelstyrka och bättre funktion, utformas utifrån resulta­ten av dessa undersökningar. Syftet är att uppnå en balans mellan medarbetarnas fysiska kapacitet och de fysiska krav som ställs i arbetet.

Läs mer

Källor

  • Sjøgaard G och medarbetare. Exercise is more than medicine: The working age population´s well-being and productivity. Journal of Sport and Health Science. 2016; 5: 159-165.