Träning förbättrar kognitiv funktion

Utöver hälsoeffekter i form av minskade vällevnadssjukdomar och minskad smärta kan träning förbättra den kognitiva förmågan. Med kognitiv förmåga menas "hjärnans data­bear­betning", dvs. att ta emot information och bearbeta den för att sedan fatta beslut. När man tränar förbättras också funktioner som upp­märk­samhet och arbetsminne.

För att förbättra den kognitiva förmågan behövs mellan sex till tolv månaders regel­bun­den fysisk aktivitet vilket kan jämföras tiden för ökad kondition och muskelstyrka, där förbättringar ses redan efter 8 - 10 veckor.

Källor

  • Jonsdottir I. Betydelsen av Träning vid stressrelaterad ohälsa. Idrottsmedicin 2016; 1: 12 - 14.
  • Kirk-Sanchez NJ och McGough EL: Physical exercise and cognitive performance in the elderly: current perspectives. Clinical Interventions in Aging. 2014; 9: 51 - 62.