Konditionen minskar hos vuxna svenskar

I Sverige har, under de senaste 20 åren, andelen vuxna (18-74 år), med god kondition (dvs som bidrar till god hälsa) minskat från nästan 50 % till 25 %. Under tidsperioden 1995-2017 har andelen vuxna svenskar med hälsofarligt dålig kondition ökat från 27 till 46 %. Gränsen för riskabelt dålig kondition är satt strax över det värde som brukar krävas för att klara en tio minuter lång promenad i rask takt utan att vila. Den minskade konditionen har skett trots att 2,1 miljoner svenskar anger att de tränar på gym, vilket är störst andel i hela Europa. Att konditionen sjunker ändå kan bero på att de inköpta korten inte används. Enligt uppgift i SvD slänger vi varje år bort närmare 3 miljarder kronor på oanvända gymkort. 

Läs mer

Källor

  • Arvidsson J. Svenskar slösar miljarder på oanvända gymkort. SvD 2018-12-30
  • Ekblom-Bak E och medarbetare. Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2019; 29: 232 - 239.