Ledningens uppdrag i hälsoprocessen

Sundare levnadsvanor kan förebygga 80% av hjärt- och kärlsjukligheten och 30% av cancersjuklig­heten, samt förhindra eller försena insjuknandet av typ-2 diabetes. Eftersom hälsoläget påverkar den output du kan förvänta dig från medarbetarna påverkar detta såklart dig som är ägare eller chef i en organisation.

Vad kan ni göra då?

Handlingsplan på ledningsnivå med mål på kort och lång sikt, bestäm ansvarsfördelning och tillsätt resurser. 

Träning på arbetstid?

Träning på arbetstid kan vara bra om den läggs upp på ett smartare sätt än det vanligtvis görs.

Ett skäl för att träna i anknytning till arbetsplatsen, är att medarbetarna inte behöver åka till ett gym, vilket ofta ses som ett hinder som gör att många avstår. För att se till att träningen blir av för dessa grupper, borde arbetsgiva­re tillåta och stimulera till träning på arbets­tid i grupp. Då ökar sannolikheten för att träningen blir än om den skall göras efter arbetet på fritiden.

Läs mer

Källor

  • Jakobsen MD och medarbetare. Psychosocial benefits of workplace physical exercise: cluster randomized controlled trial. BMC Public Health. 2017; 17: 798.
  • Jørgensen MB och medarbetare. Does employee participation in workplace health promotion depend on the working environment? A cross-sectional study of Danish workers. BMJ Open. 2016; 6: e010516. 
  • Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen.  2018. ISBN 978-91-7555-470-9