Skapa en hälsokultur

En kultur är grunden för mycket som händer i en organisation. Den bestämmer arbetsplatsens normer, värderingar och övertygelser. Dessutom styr den anställdas beteenden och upplevelser. Ett hälso­program ska helst passa in och förstärka denna kultur - men hälsan är inte hela poängen med kultu­ren. 

Förutom för vårdföretag, är hälsa inte högsta prioritet för de flesta organisationer. Ett framgångs­rikt hälsoprogram bör därför ligga i linje med den egna strategin och kulturen man har. Ju längre bort man går från denna linje, desto mer sannolikt är det att programmet ses som en "HR-sak" - och inte en vital del. En undersökning, som nyligen publicerades av Quantum Workplace, fann att av personalen var 38% mer engagerade och 18% mer benägna att "gå den extra milen" när man kände att arbetsgivaren bryr sig om medarbetarnas välbefinnande.

En hälsokultur kan uppstå ur ett hälsofrämjande program. Detta program är oftast något som syftar till ökad hälsa, minskade ohälsokostnader och ökad produktivitet och som fokuserar på att förändra beteendet hos individerna genom att ge insikt, öka motivationen och bygga kunskap. Nästa steg i utvecklingen, är när ett sådant program får stöd av policys och arbetsmiljöer som gör de hälsosamma valen till de enkla valen. En hälsokultur uppstår när programmet integreras i organisationens övriga verksamhet. Författarna konstaterar att det inte finns någon allmänt accepterad metod för att mäta graden av hälsokultur. Det finns ett antal studier där man funnit att en hälsokultur kan minska medicinska risker hos medarbetarna 2.5 gånger mer effektivt än ett vanligt hälsofrämjande program. Andra studier visar att det ekonomiska utbytet kan vara dubbelt så stort i en kultur jämfört med ett program.

Läs mer

Källor

  • Aldana SG och medarbetare.A review of the knowledge base on healthy worksite culture.Journal of Environmental Medicine. 2012; 54: 414 - 419.