Våra kunder

Under 22 verksamma år har Proformia knytit avtal med stora kunder inom allt från organisationer, regioner, landsting och kommuner till företag. Fackförbundet SKTF (nuvarande Vision) erbjöd t ex sina medlemmar hälsoprogrammet Formgivaren under sju år. ICA, Ericsson, STOKAB, Hälsan och Arbetslivet, Region Västra Götaland, Vårdbolaget TioHundra och Trafikverket abonnerade på analysen med feedback i kombination med stödprogram och utbildningsinsatser.

Idag jobbar vi med ett 50-tal kunder. Dessa stödjer vi i hälsoprocesser som t. ex. Chefshälsa i syfte att öka frisktalen och minska sjukfrånvaron. I processen inkluderar vi digitala analys- och stödverktyg, månatlig tidning och uppföljningar.

Senaste kundtillskotten

Eskilstuna kommun

(22-04-01) Eskilstuna börjar abonnera på hälsoprogrammet Formgivaren för samtliga anställda.

Berners

(22-01-01)  Bilföretaget har köpt en hälsoanalys med personlig feedback. 

Region Kronoberg

(21-10-05)  Region Kronoberg startar en årsprenumeration på den digitala tidningen Hälsoinspiratören som publiceras på intranätet för alla medarbetare. 

Personalföreningen Sporren, Umeå kommun

(20-12-01) Umeå kommun fortsätter abonnera på Formgivaren via sin personalförening Sporren.

Båstad kommun

(20-10-13) Båstads kommun har valt att införa Chefshälsa för vård & omsorg och teknisk förvaltning.

Eskilstuna kommun

(20-06-01) Eskilstuna kommun har skrivit ett 2-årsavtal på Hälsoinspiratören.

Region Örebro län

(20-03-10) Region Örebro Län startar en årsprenumeration på den digitala tidningen Hälsoinspiratören som publiceras på intranätet för alla medarbetare. 

Awave 

(20-03-01) En prisbeslönt webbyrå som valt att införa Chefshälsa. 

Region Värmland

(19-10-09) Region Värmland startar en årsprenumeration på den digitala tidningen Hälsoinspiratören som publiceras på intranätet för alla medarbetare. 

Halmstads kommun

(19-06-28) Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun har upphandlat Proformias koncept Chefshälsa för 3,5 år framåt. Det omfattar stöd till medarbetare inom hemtjänst, särskilt boende och till hemsjukvård och förbyggande. 

Skövde kommun

(19-01-01) Skövde kommun startar en årsprenumeration på den digitala tidningen Hälsoinspiratören som publiceras på intranätet för alla medarbetare. 

Hörby kommun

(19-01-01) Hörby kommun startar en årsprenumeration på den digitala tidningen Hälsoinspiratören som publiceras på intranätet för alla medarbetare.

Region Västernorrland

(18-11-01) Region Västernorrland startar årsprenumeration på den digitala tidningen Hälsoinspiratören som publiceras på intranätet för alla medarbetare.

Kiruna Stad

(18-06-15) Kiruna Stad börjar årsabonnemang på Formgivaren för samtliga medarbetare med analys och hälsostöd.

Halmstads kommun

(18-06-27) Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun upphandlar Chefshälsa för 12 enheter inom Särskilt boende. 

Landstinget i Värmland

(18-03-21) Landstinget i Värmland upphandlar föreläsningen "Dags att sluta med friskvård! Motion är en strategisk faktor".

Region Östergötland

(18-03-01) Region Östergötland startar prenumeration på den digitala tidningen Hälsoinspiratören som publiceras på intranätet för alla medarbetare.

Katrineholms kommun

(18-03-01) Katrineholms kommun startar prenumeration på Hälsoinspiratören för alla hälsoinspiratörer.

Enköpings kommun

(17-12-15) Enköpings kommun startar prenumeration på Hälsoinspiratören för alla kommunens anställda.

Arvika kommun

(17-12-01) Arvika kommun fortsätter abonnera på Formgivarens hälsoanalys och hälsoprogram under 2018.

Alfa Laval

(17-11-01) Alfa Laval i Tumba köper en prenumeration på Hälsoinspiratören för sina egna hälsoinspiratörer.

Vetlanda kommun

(17-09-01) Vetlanda ger Proformia i uppdrag att utbilda sina hälsoinspiratörer 

Halmstad kommun

(17-08-01) Proformia får i uppdrag av Kulturförvaltningen att skapa grunden för ledningshälsa, ett strategisk satsning för att öka hälsan inom förvaltningen. Satsningen innebär att ta fram en bakgrundsanalys med nulägesrapport. Analysen ligger till grund för en diskussion i ledningsgrupp och medarbetargrupp. Med input från ledning och medarbetare tar Proformia fram en handlingsplan med insatser samt riktlinjer för ett långsiktigt hälsoarbete med gemensam struktur i verksamheterna.

Halmstads kommun

(17-07-14) Proformia vann upphandlingen om en fortsättning med nya chefer inom konceptet Chefshälsa. 

Vetlanda kommun

(17-06-27) Vetlanda kommun har upphandlat hälsoverktyget Formgivaren för sina hälsoguider. En kick-off föreläsning i september inleder den nya given.

Sandvikens kommun

(17-04-19) Proformia har fått uppdraget att utbilda Sandvikens hälsoinspiratör i hur de kan motivera sina medarbetare till bättre levnadsvanor. 

Alingsås Energi

(17-02-01) Alingsås Energi startar prenumeration på Hälsoinspiratören.