Hälsoekonomi

Vi vet idag ganska väl kostnaden för en arbetsgivare när sjukfrånvaron stiger. Det som är mindre känt är förluster på grund av sjuknärvaro. Sjuknärvaro kan bero på många faktorer. Livsstilen ger upphov till ett fem gånger större ekonomiskt svinn än kroniska sjukdomar. Orsaken är att det år så mycket vanligare med dålig livsstil. 

PERSONLIG INLOGGNING