Hälsoprogram

Ett bra program skall inrikta sig på flera faktorer och involvera organisationens ledning och mellanchefer. Det bör vara individanpassat utifrån medarbetarnas arbetsbelastning samt omfatta både levnadsvanor och arbetsmiljö. 

PERSONLIG INLOGGNING