Ledarskap

En central roll för ökad hälsa på svenska arbetsplatser har våra chefer. De måste själva hitta en väg för att orka vara chefer samtidigt som de då kan vara föredömen för sina medarbetare. En klar utmaning för många.

PERSONLIG INLOGGNING