Livsstil

Det blir allt tydligare att medarbetarnas livsstil påverkar våra arbetsplatser. De med tunga jobb eller de med mycket stillasittande kan utveckla olika former av ohälsa om de inte agerar. Den höga stressen på arbete och fritid kräver även den insatser. En god arbetsmiljö är naturligtvis viktig men en god livsstil påverkar i samma omfattning. 

PERSONLIG INLOGGNING