Sjukfrånvaro

Att uppskatta organisationens hälsa utifrån nivån på sjukskrivningarna är vanligt. Det är tyvärr ett mycket trubbigt mått som tar lång tid att påverka. Dessutom orsakas sjukfrånvaron ofta av faktorer som ligger utanför arbetsplatsen. Det gör kopplingen till hälsa på jobbet ännu sämre.

PERSONLIG INLOGGNING