Vilka vi är

Proformia ägs av Erland och Susanne Colliander som båda deltar aktivt i hälsoarbetet hos kunder. Dessutom finns ett nätverk av konsulter med kompletterande kompetenser inom t ex personlig träning, hälsokontroll, ergonomi. I nätverket ingår även en sjukgymnast, psykolog och dietist. 

VD

Erland Colliander är idrottsläkare med över 20 års erfarenhet av hälsofrämjande konsultuppdrag. Som medicine doktor, redovisade han sin avhandling om olika typer av styrketräning. Erland har skrivet flera böcker om styrketräning och hur man driver hälsofrämjande processer utifrån ett livsstilsperspektiv. Han engageras ofta som föreläsare inom ämnen som hälsostrategi, livsstil och hälsa för ledningsgrupper och mellanchefer. Utöver det har han utbildat över 2 000 hälsoinspiratörer. Erland har, de senaste åren, varit mycket aktiv i utvecklingen av Proformias koncept Chefshälsa.
Mobil: 070-796 83 66
Mail >>

erland_colliander_medium.jpg

Delägare, försäljnings- och marknadschef

Susanne Colliander är hälsostrateg, civilekonom och kommunikatör med ansvar för affärssyn på hälsa, effektivitet och lönsamhet. Hennes roll är att coacha chefer till hälsoförebilder och tydliggöra vinsterna av en sådan chefskultur, på olika nivåer i organisationen. Susanne är dessutom web- och chefredaktör för Formgivaren och tidningen Hälsoinspiratören som startade 2003 och läses av cirka 100 000 medarbetare i kommuner, företag och organisationer. Tidningen har kommit ut med nästan 200 temanummer genom årens lopp inom olika områden av hälsa. Susanne anlitas ofta som utbildare och föreläsare inom motivation och hälsoeffektivitet. 
Kontakt: 070-796 83 55
Mail >>

susa2.jpg

Historik

Proformia Hälsa AB grundades av Susanne och Erland Colliander år 1997. Skandia Försäkringsaktiebolag och privatpersonen Sven Söderberg investerade, år 2000, 15 MSEK för att bygga upp företaget. Ett omfattande arbete med att bygga den första versionen av det som skulle komma att bli hälsoprogrammet Formgivaren inleddes. Företagets ledning insåg tidigt att en kombination av webbaserade tjänster och konsulttjänster ökar effektiviteten. En grundtanke som Proformia fortfarande håller sig till.

Förändrad attityd

Under de drygt 20 år som bolaget funnits har attityden till hälsa förändrats i Sverige. Inledningsvis var fokus på rehabilitering mycket stort. Detta följdes runt 2005 av ett allt större intresse för hälsofrämjande insatser. Först under det senaste åren har intresset för värdeskapande tankegångar trängt igenom i svenskt näringsliv. En mognadsförändring som Proformia uppskattar då vi redan från starten sålt in våra uppdrag med ekonomiska argument.

En annan tydlig förändring är att många arbetsgivare börjat inse 1a linjens tuffa position. Även detta uppskattar vi eftersom den första åtgärden i vårt koncept Chefshälsa är att stärka dessa chefer så att de kan agera föredömen för sina medarbetare. 

Basfakta om företaget

Organisationsnummer
556591-9403

VD
Erland Colliander

Huvudsäte
Stockholm

Adress
Kivra: 556591-9403
106 31 Stockholm

Ägare
Familjen Colliander

Bolaget bildades
År 1997